AARHUS
GYMNASIUM

Bio på Skanderborg

 

Bio-studieretningerne har det til fælles, at der undervises i biologi eller bioteknologi på højt niveau. Du kan altså være sikker på at få masser af viden om det levende – lige fra molekyler og celler til populationer og økosystemer. Det er desuden på AARHUS GYMNASIUM, at du kan tage Aarhus' eneste studieretninger med idræt. Så hvis du har interesse for menneskekroppen, dyr eller naturen, kan du næsten ikke gå galt med en bio-retning.

Viden om biologi har afgørende betydning inden for mange forskellige felter – sundhed, ernæring, idræt, medicin, miljø, fødevarer, bioteknologi og meget andet.

2:35 minutter

Bioteknologi A (HTX)

Bioteknologi A er på HTX et rent biologifag. I faget lærer du at tilrettelægge og gennemføre eksperimenter både i og uden for laboratoriet. Du opnår forståelse for modeller og metoder til forklaring, analyse og vurdering af forskellige biologiske og bioteknologiske problemer inden for områder som miljø, medicin, sundhed og biologisk produktion. Du lærer bl.a. om gensplejsning, virus, biokemiske processer så som fotosyntese og gæring, og så får du lov at prøve kræfter med eksperimentelle metoder, hvor bl.a. celledyrkning indgår.

Matematik A (HTX)

I matematik A opnår du forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement. Du lærer at analysere konkrete, praktiske problemstillinger inden for teknologi og naturvidenskab, for at kunne opstille matematiske modeller og løse problemerne. Dette gøres bl.a. med it og matematikprogrammer til beregninger, visualiseringer og undersøgelser af matematiske udtryk.