AARHUS
GYMNASIUM

Sprog og kultur på Tilst

 

På Sprog og kultur-studieretningerne får du indsigt i, hvad der på mange måder er grundlæggende for alt, hvad vi lærer, kan og gør: Kunne vi ikke tale, skrive eller læse havde vi aldrig kunnet overlevere viden. Vi ville alle være dømt til altid at starte forfra og begå de samme fejl igen og igen, hvis vi ikke kunne stå på skuldrene af hinandens erfaringer.

Det er i mødet med andre mennesker, vi bliver til individer og skaber den kultur, vi er en del af. På samme tid er vores kultur med til at forme os og vores værdier, som har stor betydning for, hvad vi som mennesker og samfund gør og ikke gør. Skal vi dyrke videnskab eller religion? Hvad, synes vi, skal være ulovligt – og hvordan skal vi straffe? Hvem og hvor meget skal vi hjælpe?

Sprog og kultur er også magt – soft power. Den, som kan ytre sig overbevisende eller få andre til at følge ens kultur og værdier, får politisk og økonomisk indflydelse. Derfor har stormagter igennem historien forsøgt at udbrede deres sprog og kulturer; det præger den verden vi lever i.

Engelsk A (STX)

Engelsk er det mest talte sprog i verden, og i faget arbejder vi med det engelske sprog, kultur, litteratur og samfundsforhold i de engelsktalende lande med særligt fokus på Storbritannien og USA. Med engelsk på A-niveau kommer vi til at fordybe os meget i litteraturen, hvor vi læser digte, noveller, romaner og artikler; vi kommer til at arbejde med fx billeder, film og podcasts, og vi beskæftiger os med litteraturhistoriske strømninger såvel som med globale problemstillinger. Du kommer til at arbejde med sproget både skriftligt og mundtligt, og målet er, at du hen ad vejen mestrer sproget flydende både skriftligt og mundtligt.

Tysk A (STX)

I tysk A lærer du at læse og tale sproget på højt niveau med et nuanceret ordforråd. Du arbejder med tyske tekster og medier og får en grundig viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysktalende lande, dog med hovedvægten på Tyskland. Selvom fokus i undervisningen vil være på Tyskland efter 1945, lærer du også landets sproglige og kulturelle udvikling helt tilbage fra før 1900.

Tysk B (STX)

I tysk B lærer du at læse og tale sproget klart forståeligt og sikkert. Du arbejder med tyske tekster og medier og får en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysktalende lande, dog med hovedvægten på Tyskland. Selvom fokus i undervisningen vil være på Tyskland efter 1945, lærer du også landets udvikling fra før 1945.

Fransk A (STX)

I fransk A lærer du at læse og tale sproget præcist og velstruktureret. Du bruger franske medier og analyser af franske tekster til at få viden om kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i fransktalende lande, dog med hovedvægten på Frankrig. I undervisningen bliver der både brugt fiktion og ikke-fiktion fra det 19., 20., og 21. århundrede, for at vise den sproglige og kulturelle udvikling Frankrig og andre frankofone områder har gennemgået.

Fransk B (STX)

I fransk B lærer du at læse og tale sproget klart og nogenlunde flydende. Du bruger franske medier og analyser af franske tekster til at få viden om kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i fransktalende lande, dog med hovedvægten på Frankrig. I undervisningen bliver der både brugt fiktion og ikke-fiktion fra det 20., og 21. århundrede, for at vise den udvikling Frankrig og andre frankofone områder har gennemgået.

Spansk A (STX)

I spansk A lærer du at læse og tale sproget klart og nogenlunde flydende. Gennem forskellige medier og analyser af spanske tekster får du viden om kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i spansktalende lande, dog med hovedvægten på Spanien og landets regioner. I undervisningen bliver der brugt moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien og andre spansksprogede områder.

Engelsk A (STX)

Engelsk er det mest talte sprog i verden, og i faget arbejder vi med det engelske sprog, kultur, litteratur og samfundsforhold i de engelsktalende lande med særligt fokus på Storbritannien og USA. Med engelsk på A-niveau kommer vi til at fordybe os meget i litteraturen, hvor vi læser digte, noveller, romaner og artikler; vi kommer til at arbejde med fx billeder, film og podcasts, og vi beskæftiger os med litteraturhistoriske strømninger såvel som med globale problemstillinger. Du kommer til at arbejde med sproget både skriftligt og mundtligt, og målet er, at du hen ad vejen mestrer sproget flydende både skriftligt og mundtligt.

Samfundsfag B (STX)

I samfundsfag B lærer du bl.a. om meningsdannelse og medier, politiske ideologier og beslutningsprocesser på nationalt og internationalt niveau. Du får en grundlæggende forståelse for økonomiske prioriteringsproblemer, og hvordan globaliseringen og EU påvirker Danmarks konkurrenceevne. Du bliver bekendt med de forskellige metoder, som bruges inden for samfundsvidenskaben.

Tysk A (STX)

I tysk A lærer du at læse og tale sproget på højt niveau med et nuanceret ordforråd. Du arbejder med tyske tekster og medier og får en grundig viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysktalende lande, dog med hovedvægten på Tyskland. Selvom fokus i undervisningen vil være på Tyskland efter 1945, lærer du også landets sproglige og kulturelle udvikling helt tilbage fra før 1900.

Fransk A (STX)

I fransk A lærer du at læse og tale sproget præcist og velstruktureret. Du bruger franske medier og analyser af franske tekster til at få viden om kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i fransktalende lande, dog med hovedvægten på Frankrig. I undervisningen bliver der både brugt fiktion og ikke-fiktion fra det 19., 20., og 21. århundrede, for at vise den sproglige og kulturelle udvikling Frankrig og andre frankofone områder har gennemgået.

Musik A (STX)

I musik A lærer du både at udøve musik gennem sang og instrumenter, samt skrive musik med noder. Du opnår forståelse for forskellige musikgenrer og stilarter, og hvordan man kan analysere musik i historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv. Undervisningen i faget lægger vægt på kreativitet og samarbejde, og så skal du fremføre et musikalsk arrangement for publikum. Det kan være en fordel i visse tilfælde, hvis man allerede kan synge eller spille et instrument, men det er ikke et krav eller nødvendighed.

Engelsk A (STX)

Engelsk er det mest talte sprog i verden, og i faget arbejder vi med det engelske sprog, kultur, litteratur og samfundsforhold i de engelsktalende lande med særligt fokus på Storbritannien og USA. Med engelsk på A-niveau kommer vi til at fordybe os meget i litteraturen, hvor vi læser digte, noveller, romaner og artikler; vi kommer til at arbejde med fx billeder, film og podcasts, og vi beskæftiger os med litteraturhistoriske strømninger såvel som med globale problemstillinger. Du kommer til at arbejde med sproget både skriftligt og mundtligt, og målet er, at du hen ad vejen mestrer sproget flydende både skriftligt og mundtligt.