AARHUS
GYMNASIUM

Media på Viby

 

Fælles for Media-studieretningerne er et fokus på, hvordan budskaber udveksles. Det kan være mellem individer og grupper af mennesker, men det kan også være mellem computersystemer. Vi lever i en verden, som er mere forbundet end nogensinde før, og vores informationssøgning og medieforbrug er eksploderet inden for det seneste årti. Vi streamer podcasts, ser videoer på nettet, og vi deler vores hverdag på sociale medier.

Hvordan vi udveksler information, og budskaberne, vi sender og modtager, er afgørende for samfundet. Tydelige instruktioner om korrekt håndvask kan redde liv, fake news kan vælte regeringer, og dataindsamling samt manglende erklæringer om samtykke kan krænke vores privatliv.

Vi modtager og sender budskaber til hinanden gennem forskellige platforme og teknologier hele tiden. For at det skal kunne lade sig gøre, skal teknologierne og programmerne kunne tale sammen. Den teknologiske ”samtale” er altså grundlæggende for, at vi kan kommunikere digitalt.

2:54 minutter

Kommunikation/IT A (HTX)

Kommunikation/IT A er et fag, som kombinerer de sproglige fag, samfundsvidenskab og teknologisk videnskab. Du får forståelse for bl.a. om fortælleteknik og grafisk formsprog, brugeranalyse af mediebehov og digitale mediers rolle i samfundet, og så lærer du også at udvikle og programmere systemer til kommunikation. Hvad og hvordan vi kommunikerer med it-systemer har stor betydning for samfundet, og derfor drøfter vi også etiske spørgsmål om fx privatliv, indsamling af data og internetadfærd.

Design B (HTX)

I design B lærer du om, hvordan du laver et godt design – men også hvad det er, som gør design godt. Du analyserer, vurderer og diskuterer skabelsen af design og arkitektur og de endelige resultater. Du lærer om forskellige former for design, fx det materielle og immaterielle, produkt- og kommunikationsdesign, og så skal du kunne koble din teoretiske viden med praksis, når du selv skal designe et produkt.