AARHUS
GYMNASIUM

Fordeling af STX-elever 2021

Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at fordele STX-ansøgere fra 11 boligområder efter samme model som sidste år. En jævn fordeling af elever fra disse områder blandt gymnasierne skal sikre, at gymnasiernes elevsammensætning i højere grad afspejler det omkringliggende samfundet.

AARHUS GYMNASIUM og Viby Gymnasium vil i år ikke modtage elever fra disse boligområder.

Dermed vil elever fra de 11 boligområder blive fordelt på Risskov Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Århus Statsgymnasium og Egaa Gymnasium.

De 11 områder er Bispehaven, Frydenlund, Gellerupparken, Trigeparken, Rosenhøj, Langkærparken, Vejlby Vest, Vorrevangen, Skovgårdsparken, Håndværkerparken og Skådeparken/Nøddeskranten.

Du kan læse mere på Region Midtjyllands hjemmeside.