AARHUS
GYMNASIUM

Bio

 

Bio-studieretningerne har det til fælles, at der undervises i biologi eller bioteknologi på højt niveau. Du kan altså være sikker på at få masser af viden om det levende – lige fra molekyler og celler til populationer og økosystemer. Det er desuden på AARHUS GYMNASIUM, at du kan tage Aarhus' eneste studieretning med idræt. Så hvis du har interesse for menneskekroppen, dyr eller naturen, kan du næsten ikke gå galt med en bio-retning.

Viden om biologi har afgørende betydning inden for mange forskellige felter – sundhed, ernæring, idræt, medicin, miljø, fødevarer, bioteknologi og meget andet.

HTX

Bioteknologi A, idræt B
Bioteknologi A, matematik A
Bioteknologi A, samfundsfag B

STX

Biologi A, kemi B
Biologi A, idræt B, matematik B
Bioteknologi A, matematik A, fysik B

2:36 minutter

Læs om studieretningsfagene:

Bioteknologi A (HTX)

Bioteknologi A er en blanding af biologi og teknik. I faget lærer du at tilrettelægge og gennemføre eksperimenter både i og uden for laboratoriet. Du opnår forståelse for modeller og metoder til forklaring, analyse og vurdering af forskellige biologiske og bioteknologiske problemer inden for områder som miljø, medicin, sundhed og biologisk produktion. Du lærer bl.a. om gensplejsning, virus, biokemiske processer så som fotosyntese og gæring, og så får du lov at prøve kræfter med eksperimentelle metoder, hvor bl.a. celledyrkning indgår.

Samfundsfag B (HTX)

I samfundsfag B lærer du bl.a. om meningsdannelse og medier, politiske ideologier og beslutningsprocesser samt det økonomiske kredsløb. Du bliver bekendt med de forskellige metoder, som bruges inden for samfundsvidenskaben. Aktuelle problemer og begivenheder bruges i undervisningen, og så undersøger vi, hvilken betydning teknologisk udvikling har for samfundet.

Matematik A (HTX)

I matematik A opnår du forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement. Du lærer at analysere konkrete, praktiske problemstillinger inden for teknologi og naturvidenskab, for at kunne opstille matematiske modeller og løse problemerne. Dette gøres bl.a. med it og matematikprogrammer til beregninger, visualiseringer og undersøgelser af matematiske udtryk.

Idræt B (STX og HTX)

I idræt B lærer du at bruge centrale begreber inden for træning og at koble viden om cellebiologi med fysisk aktivitet. Du får forståelse for, hvordan man bruger digitale redskaber og videnskabelige metoder til at indsamle data, analysere og vurdere fysisk aktivitet med det formål at forbedre den. Du lærer om anatomi og fysiologisk teori, som du bruger til at lave træningsprogrammer. Og så træner du selvfølgelig en masse – alt fra yoga til fodbold udforskes.

Matematik A (STX)

I matematik A får du forståelse for matematiske teorier, metoder og beviser. Du lærer bl.a. om sandsynlighedsregning, statistik og matematiske funktionstyper. Det gør dig i stand til at løse matematiske problemer og opgaver i naturvidenskabelige og samfundsfaglige fag, hvor matematik har stor betydning.

Biologi A (STX)

I biologi A lærer du at opstille og udføre forsøg, bearbejde data og anvende matematiske modeller og metoder til at analysere og vurdere dine resultater. Du lærer bl.a. om vira, økologi, populationsgenetik og kroppens fysiologi. Og så får du lov at prøve kræfter med eksperimentelle metoder, hvor fx celledyrkning indgår.

Bioteknologi A (STX)

Bioteknologi A kombinerer fagene kemi og biologi og tager ofte afsæt i cellerne og det miljø, de findes i. I faget kommer du til at arbejde med både teori og eksperimenter, der kan foregå i og uden for klasseværelset og laboratoriet. Emnerne strækker sig fra miljøforhold til sygdomsbekæmpelse, og du kommer blandt andet til at beskæftige dig med genetik og sandsynlighedsregning, fremstilling af lægemidler, stamceller og kræft, enzymer og gensplejsning.

Fysik B (STX)

Undervisningen i fysik B gør dig i stand til at foretage beregninger og forklare fysiske fænomener, størrelser og sammenhænge. Du lærer om elektriske kredsløb, atomers byggesten og mekanik. Du skal udføre eksperimenter og lave simuleringer af fysiske systemers opførsel med it-udstyr.

Kemi B (STX)

I kemi B lærer du om kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser ved at gennemføre forsøg og forklare reaktionerne. Du kommer også til at lære om stofidentifikation og forskellige kvalitative og kvantitative måder at eksperimentere på inden for kemiens verden.