AARHUS
GYMNASIUM

Samfund

 

På Samfund-studieretningerne lærer du kort sagt om politik – om hvordan politiske styreformer fungerer, men også hvordan disse er opstået og formet. Politiske overbevisninger har gennem tiden været årsagen til krige og alliancer, påvirket kulturer og religioner, givet fattigdom og velstand.

Udviklingen i verden er formet af vores måde at styre og leve på – men vores måde at styre og leve på formes også af udviklingen. Et eksempel er miljø- og klimakrisen i verden, som er et resultat af menneskets politiske og økonomiske beslutninger – men som også er grunden til, at der i dag er langt større fokus på miljø- og klimapolitik.

Økonomi og politik hænger uløseligt sammen. Politiske beslutninger påvirker økonomien, men økonomien påvirker også politik. Har vi råd til gratis hospitalsbesøg? Skal der investeres i unges uddannelse? Og hvor skal pengene komme fra? Gennem politik og økonomi har indbyggere og lande mulighed for at påvirke hinanden – nogle har dog mere indflydelse end andre. Supermagter som fx USA kan sætte dagsordenen steder langt væk.

STX

Samfundsfag A, Engelsk A
Samfundsfag A, Matematik A

Læs om studieretningsfagene:

Samfundsfag A (STX)

I samfundsfag A lærer du bl.a. om meningsdannelse og medier, politiske ideologier og beslutningsprocesser på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Du får en forståelse for markedets mekanismer, og hvordan globaliseringen og EU påvirker Danmarks økonomiske udvikling. Du bliver bekendt med de forskellige metoder, som bruges inden for samfundsvidenskaben.

Matematik A (STX)

I matematik A får du forståelse for matematiske teorier, metoder og beviser. Du lærer bl.a. om sandsynlighedsregning, statistik og matematiske funktionstyper. Det gør dig i stand til at løse matematiske problemer og opgaver i naturvidenskabelige og samfundsfaglige fag, hvor matematik har stor betydning.

Engelsk A (STX)

Engelsk er det mest talte sprog i verden, og i faget arbejder vi med det engelske sprog, kultur, litteratur og samfundsforhold i de engelsktalende lande med særligt fokus på Storbritannien og USA. Med engelsk på A-niveau kommer vi til at fordybe os meget i litteraturen, hvor vi læser digte, noveller, romaner og artikler; vi kommer til at arbejde med fx billeder, film og podcasts, og vi beskæftiger os med litteraturhistoriske strømninger såvel som med globale problemstillinger. Du kommer til at arbejde med sproget både skriftligt og mundtligt, og målet er, at du hen ad vejen mestrer sproget flydende både skriftligt og mundtligt.