AARHUS
GYMNASIUM

Science

 

På Science-studieretningerne kan du roligt regne med at få kradset din videnskabelige kløe. Med matematik på højt niveau på alle linjerne, er dine forudsætninger for at kunne dykke sikkert ned i naturvidenskabens verden gode – om så du er til fysik, kemi eller programmering.

Naturvidenskaben har haft afgørende betydning for menneskehedens udvikling. Og det fortsætter den med. Fysikken har bl.a. givet os svar på store spørgsmål om selve verdens byggesten og kræfter. Kemien har bl.a. givet os redningen mod sygdomme og forbedret holdbarheden på mad og materialer. Og programmering har været afgørende for brugbarheden af computere og den verdensomspændende digitalisering.

Du møder konkrete problemstillinger, der kræver kreativitet og logisk sans. Naturvidenskabelig viden er ikke kun teori, men noget som anvendes i praksis i arbejdet med eksperimenter.

Hvis du søger svar på store spørgsmål eller har ambitioner om store opfindelser, så er Science noget for dig!

HTX

Matematik A, Fysik A
Matematik A, Kemi A
Matematik A, Programmering B 

STX

Matematik A, Fysik B/A, Kemi B/A (STX)
(kan løftes til A-niveau)

2:52 minutter

Læs om studieretningsfagene:

Matematik A (STX)

I matematik A får du forståelse for matematiske teorier, metoder og beviser. Du lærer bl.a. om sandsynlighedsregning, statistik og matematiske funktionstyper. Det gør dig i stand til at løse matematiske problemer og opgaver i naturvidenskabelige og samfundsfaglige fag, hvor matematik har stor betydning.

Fysik A (STX)

Undervisningen i fysik A lærer dig at analysere og forklare fysiske fænomener, størrelser og sammenhænge. Du lærer om, hvordan fysikken har ændret verdensbilledet gennem historien og om fysik i det 21. århundrede. Du arbejder med elektriske kredsløb, magnetiske felter, atomers byggesten og mekanik. Du udfører eksperimenter og laver simuleringer af fysiske systemers opførsel med it-udstyr.

Fysik B (STX)

Undervisningen i fysik B gør dig i stand til at foretage beregninger og forklare fysiske fænomener, størrelser og sammenhænge. Du lærer om elektriske kredsløb, atomers byggesten og mekanik. Du skal udføre eksperimenter og lave simuleringer af fysiske systemers opførsel med it-udstyr.

Kemi A (STX)

I kemi A lærer du om kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser ved at gennemføre forsøg og forklare reaktionerne. Du lærer også om stofidentifikation og forskellige kvalitative og kvantitative måder at eksperimentere på inden for kemiens verden. Du kommer godt rundt i kemien verden og arbejder med organisk- og uorganisk kemi, biokemi og termodynamik.

Kemi B (STX)

I kemi B lærer du om kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser ved at gennemføre forsøg og forklare reaktionerne. Du kommer også til at lære om stofidentifikation og forskellige kvalitative og kvantitative måder at eksperimentere på inden for kemiens verden.

Matematik A (HTX)

I matematik A opnår du forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement. Du lærer at analysere konkrete, praktiske problemstillinger inden for teknologi og naturvidenskab, for at kunne opstille matematiske modeller og løse problemerne. Dette gøres bl.a. med it og matematikprogrammer til beregninger, visualiseringer og undersøgelser af matematiske udtryk.

Fysik A (HTX)

I fysik A lærer du at anvende og analysere fysiske begreber, enheder og fænomener gennem eksperimenter, observationer og beregninger. Du bliver klogere på elektriske felter og kredsløb, termodynamik og mekanik, og så kommer du selvfølgelig også omkring atomfysikken. Groft sagt lærer du om alle de små byggesten og store kræfter, vores verden er bygget af.

Kemi A (HTX)

I Kemi A lærer du om kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser ved at gennemføre forsøg og forklare reaktionerne. Du prøver kræfter med kvalitative og kvantitative måder at eksperimentere på inden for kemiens verden, og så lærer du om, hvordan kemi bruges inden for teknik, produktion og teknologi.

Programmering B (HTX)

I programmering B opnår du forståelse for, hvordan programmering både kan bruges til kreative udfoldelser samt skabe ny viden og løse problemer. Du lærer programmeringssprog, test og fejlfinding i programmer og apps, der har mulighed for at blive brugt i den virkelige verden. Du bliver desuden klogere på algoritmemønstre, programarkitektur og hvordan man kan få forskellige systemer til at arbejde sammen.

Læs mere