AARHUS
GYMNASIUM

Velkommen

Vi glæder os til at møde jer

Hjertelig velkommen til nye elever på AARHUS GYMNASIUM, Viby

Den 8. august kl. 10 byder lærere og nuværende elever nye elever velkommen til det kommende skoleår på AARHUS GYMNASIUM, Viby. Når du som ny elev på gymnasiet til august går ind ad døren på Hasselager Alle 10, træder du ind i et fællesskab præget af samhørighed, tryghed og nysgerrighed blandt de mange både nye og gamle elever, der går ind ad døren sammen med dig.

1:12 minutter

FÆLLESSKABET

Netop fællesskabet prioriteres højt blandt både lærere og elever, og vi er meget bevidste om, at det er en stor og vigtig opgave, at en ny årgang bliver inviteret ind i vores sociale og faglige fællesskab, bliver en del af det og præger det. Det gælder både fællesskabet i klassen, på årgangen og på hele gymnasiet, hvor der kun går HTX-elever. Der vil der i de første uger være en række aktiviteter og arrangementer, hvor samhørighed og fællesskab er i fokus. Det gælder for eksempel:

  • Introarrangementer
  • Fælles introtur for 1.g klasserne 24. – 25. august
  • Studiestartsfest
  • Klassearrangementer
  • Idrætsdag
  • Forældreaften 25. august

Derudover er der både de første uger og resten af din gymnasietid en række aktiviteter, som du kan deltage i som fx fredagscaféer, fællessamlinger, fester, sportsturneringer, LAN-parties, julehygge, fælles faglige arrangementer på tværs af klasser og årgange, studieture og ekskursioner. Med en placering tæt på Letbanen vil vi hurtig have adgang til Aarhus’ mange tilbud om teatre, museer, universitetet mm. og Aarhus Gymnasiums andre afdelinger, hvor du bl.a. kan følge valgfag.

Det ligger som en del af AARHUS GYMNASIUM, Vibys DNA at kombinere det teoretiske med det praktiske, at skabe en forbindelse mellem det inden for gymnasiet og det uden for gymnasiet, således at undervisningen bliver virkelighedsnær. Derfor samarbejder vi med erhvervslivet i og omkring skolen om løsningen af projekter. Virkelighedsnære projekter åbner jeres øjne for muligheder og er en nødvendighed for, at faglighed, kreativitet og innovation kan folde sig ud på gymnasiet med det mål, at alle vores elever bliver så dygtige som overhovedet muligt i et stærkt, tillidsfuldt og trygt fællesskab.

 

GRUNDFORLØBET

Din uddannelse på HTX indledes med et grundforløb på 12 uger. Her bliver du introduceret til de obligatoriske fag samt fagene på de forskellige studieretninger, før du i slutningen af forløbet træffer dit endelige studieretningsvalg. 

Efter grundforløbet begynder du i din nye studieretningsklasse, som vil være din stamklasse resten af din tid på gymnasiet. Du vil selvfølgelig få vejledning af lærere og studievejledere op til dit valg af studieretning, så du er godt klædt på til at træffe det rigtige valg.

1:11 minutter