AARHUS
GYMNASIUM

Adgangskrav til STX, HTX eller HF

- efter 9. eller 10. klasse

Adgangskrav til en 3-årig gymnasial uddannelse efter 9. klasse

 

For at have retskrav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af 9. klasse skal du opfylde en række krav.

 • Du skal have afsluttet undervisningen i 9. klasse i folkeskolen eller en undervisning, der står mål hermed.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidigt i direkte forlængelse af 9. klasse. Har du søgt om optagelse senest 1. marts, har du søgt rettidigt.
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse.

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være mindst 5,0.

I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse.

 

Ikke uddannelsesparat

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav

 • Du skal have modtaget undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse i folkeskolen eller undervisning, der står mål hermed.
 • Du skal have aflagt alle folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse.

Det vil sige, at du ved afslutningen af 9. klasse skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag (dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.

 • Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen.

Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9.- klasseprøverne.

 • Du skal ved resultatet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Det betyder, at du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver. Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget hvis du:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor

Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale.

Hvis du skal til optagelsesprøve og -samtale, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt hertil af den institution, som du har anført som din 1. prioritet, selvom du har fået reserveret plads på en anden institution. Det vil også være den institution, der efterfølgende vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

 

Adgangskrav til en 3-årig gymnasial uddannelse efter 10. klasse

For at have retskrav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af 10.

klasse skal du opfylde en række krav.

 • Du skal have afsluttet 10. klasse.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidigt i direkte forlængelse af 10. klasse. Har du søgt om optagelse senest 1. marts, har du søgt rettidigt.
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige

og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse.

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer

være mindst 5,0.

I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende

standpunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er

afgørende for din optagelse.

 

Ikke uddannelsesparat

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav

på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens

afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav.

 • Du skal have modtaget undervisning i tysk eller fransk i 6.-9. klasse i folkeskolen eller undervisning, der står mål hermed.
 • Du skal have aflagt alle folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse.

Det vil sige, at du ved afslutningen af 9. klasse skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag (dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i

fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.

 • Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen.

Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9.-

klasseprøverne.

 • Du skal ved resultatet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Det betyder, at du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver. Hvis du ikke får mindst

5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget hvis du

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor
 • Du skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag ved afslutningen af 10. klasse.

Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale. Hvis du skal til optagelsesprøve og -samtale, skal du

være opmærksom på, at du vil blive indkaldt hertil af den institution, som du har anført som din 1.

prioritet, selvom du har fået reserveret plads på en anden institution. Det vil også være den institution, der efterfølgende vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

Adgangskrav til uddannelsen til HF-eksamen efter 9. klasse

For at have retskrav på optagelse på uddannelsen til hf-eksamen i direkte forlængelse af  klasse skal du opfylde en række krav.

 • Du skal have afsluttet undervisningen i 9. klasse i folkeskolen eller en undervisning, der står mål hermed.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidigt i direkte forlængelse af 9. klasse. Har du søgt om optagelse seneste 1. marts, har du søgt rettidigt.
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en hf-uddannelse.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale,

personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på hf- uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være mindst 4,0.

I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse.

Ikke uddannelsesparat

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav

 • Du skal have modtaget undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse i folkeskolen eller undervisning, der står mål hermed. Hvis du går i 10. klasse skal du dog kun have modtaget undervisning i tysk eller fransk fra 6.-9. klasse.
 • Du skal have aflagt alle folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.

Det vil sige, at du skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag (dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.

 • Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen.

Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9. klasseprøverne.

 • Du skal ved resultatet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Det betyder, at du skal have mindst 4,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver.

Adgangskrav til uddannelsen til HF-eksamen efter 10. klasse

For at have retskrav på optagelse på uddannelsen til hf-eksamen i direkte forlængelse af klasse skal du opfylde en række krav.

 • Du skal have afsluttet 10. klasse.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidigt i direkte forlængelse af 10. klasse. Har du søgt om optagelse senest 1. marts, har du søgt rettidigt.
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til hf-uddannelsen.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på hf- uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være mindst 4,0.

I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse.

Ikke uddannelsesparat

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav.

 • Du skal have modtaget undervisning i tysk eller fransk i 5.-6. klasse i folkeskolen eller undervisning, der står mål hermed.
 • Du skal have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse.
 • Du skal have fulgt undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og have aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt ved afslutningen af 10. klasse.
 • Du skal have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi efter 10. klasse.
 • Du skal have opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale. Hvis du skal til optagelsesprøve og - samtale, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt hertil af den institution, som du har anført som din 1. prioritet, selvom du har fået  reserveret plads på en anden institution. Det vil også være den institution, der efterfølgende vurderer, om du kan optages på uddannelsen.