AARHUS
GYMNASIUM

Om AARHUS GYMNASIUM

AARHUS GYMNASIUM består af fire gymnasier, der med hver sin profil tilbyder unikke studiemiljøer og skarpe faglige profiler. Derfor ved vi også, at du hos os både finder huen og gymnasiet, der passer netop dig.

På tværs af gymnasierne fokuserer vi på faglig fordybelse, relationer og verden omkring os. Det er AARHUS GYMNASIUM’s blåstempling og din garanti for tre gode år.

Ja, i virkeligheden rækker vores fokus længere end dine tre år hos os. Gennem vores praksisnære undervisning og udviklende studiemiljø styrker vi både dine karrieremuligheder og din dannelse som menneske.

Man må brænde, før man tænder

Vores undervisere brænder for deres fag, og netop deres passion er gnisten, der tænder videbegæret hos vores elever. Vi garanterer altid høj faglighed og engagement, som smitter af på enhver.

Samtidig har vores undervisere blik for den enkelte elev. Så uanset hvor du placerer dig fagligt, planlægger vi undervisningen, så den også rammer dit niveau. Har du brug for ekstra støtte, står vores studievejledere klar, ligesom vores undervisere har ekstra udfordringer til de bogligt stærke. Vi lykkes først, når du lykkes.

Sæt dagsordenen

På AARHUS GYMNASIUM er du inviteret til at sidde med ved beslutningsbordet. Fra nye tiltag til tilbygninger; elevinddragelse er nøglen til en sammenhængende skole. I Tilst var eleverne med til at bestemme både form og indhold i den seneste tilbygning, mens Anna fra Aarhus C stablede en indsamling til fordel for kvinder i Somalia på benene. Vi inddrager eleverne og involverer os i deres liv og drømme.

Det store fællesskab - de mange muligheder

Samlet tilbyder AARHUS GYMNASIUM kommunens største udvalg af studieretninger, de største fester, de fleste elevudvalg og meget mere. Samtidig er vi en del af AARHUS TECH-familien, hvilket giver os adgang til en lang række toptunede værksteder, som vores undervisere kan benytte i undervisningen. På AARHUS GYMNASIUM bliver du del af det lokale fællesskab og medlem af den store familie.

Fritid og fest

Det er ikke kun fysik og filosofi, du kommer til at huske din gymnasietid for. Det er også fest og farver. På AARHUS GYMNASIUM har vi selvfølgelig sport, fredagscaféer, fester, koncerter, kunstneriske aktiviteter, galla, konkurrencer og studieture. Og det bedste ved det hele er: du oplever det sammen med dine nye venner.

Vision:

AARHUS GYMNASIUM skal være et gymnasium, hvor vi møder, udfordrer og støtter alle vores elever. Derigennem uddannes eleverne til videre studier med størst mulig faglighed for den enkelte, og de dannes til at blive nysgerrige voksne med myndighed og international tankegang i et foranderligt demokratisk samfund.

Vi vil mangfoldighed og et internationalt udsyn
På AARHUS GYMNASIUM giver vi rum til, at eleven kan være dem, de er, og udvikle sig til dem, de gerne vil blive. Forskellighed er hos os en styrke, og åbenhed, respekt og tillid er centralt i vores omgang med hinanden. Vi anerkender hinanden og skaber grobund for nye perspektiver, nye værdier og nye venskaber.

Vi vil et dynamisk og kreativt studiemiljø og arbejdsmiljø
Vi vil et levende studiemiljø fyldt med fællesskaber og faglighed, som alle har indflydelse på, da vi anser begge dele som nødvendige for at skabe et stærkt læringsmiljø og give eleverne handlekompetence: Hos os er det at studere og det at være sammen uløseligt forbundet. Her er plads til, at elever kan dyrke deres talenter og interesser i og uden for skoletiden.

Vi vil faglighed med bredde og dybde på tværs af gymnasiet
Med et bredt udbud af både studieretninger, valgfag og internationale muligheder, får eleven de bedste forudsætninger for læring på AARHUS GYMNASIUM. Vi vil virkelighedsnær undervisning med dyb faglighed, som bygger på en udviklingsorienteret pædagogik, der skaber et trygt rum for både kreative hænder og kloge hoveder – dét giver nysgerrige og kompetente elever.

Værdier:

Vi har eleven i centrum, såvel fagligt som menneskeligt.

In English:

Vision

AARHUS GYMNASIUM is a high school where all students are embraced, challenged, and supported. We prepare our students for further education, maximize their academic potential, and encourage them to be curious, confident adults who will bring their international mindset to an everchanging democratic society.

We strive for diversity and an international outlook
At AARHUS GYMNASIUM we allow the students the freedom to be themselves, and to develop into the people they wish to be. We see diversity as a strength; candour, respect, and trust are central to our interactions. By engaging authentically with each other, we create a foundation for new perspectives, new values, and new friendships.

We strive for a dynamic and creative study environment
We cultivate a vibrant study environment, in which the students have meaningful agency, marked by both community spirit and academic rigour. We believe that both are necessary to foster a strong learning environment.  At our school, we emphasize our mutual interconnectedness, and give room for students (and employees) to pursue their talents and interests both during and outside school hours.

We strive for both breadth and depth in schoolwide academics
With a broad range of courses and programs, elective subjects and international options, every student is offered the best possible chance for success at AARHUS GYMNASIUM. We offer in-depth, up-to-date teaching that employs a development-oriented pedagogy, creating a space for creative hands and clever minds to flourish.

Values
We are focused on the student – both in relation to their academic and personal growth.