AARHUS
GYMNASIUM

Hjælp til "Uddannelse og job"

YouTube er deaktiveret.
YouTube er deaktiveret.

1:31 minutter

Øvelser til klassen

Nedenfor finder du forslag til forskellige øvelser man kan lave med klassen. Formålet er at sætte  gang i refleksioner omkring valg af uddannelse.

Lav et stamtræ

Bed eleverne lave et stamtræ over deres familier, hvor de angiver uddannelse og job på hvert familiemedlem. Har familiemedlemmerne mere end én uddannelse angives det. Har et familiemedlem haft flere forskellige jobs angives de vigtigste. Bed et par enkelte elever fremlægge deres stamtræ. Spørgsmål til refleksion:

 • Arbejder alle familiemedlemmer med det de oprindeligt er uddannet til?
 • Hvor mange familiemedlemmer har erhvervsuddannelser?
 • Hvor mange familiemedlemmer har videregående uddannelser?
 • Var der nogle overraskende uddannelser eller jobs?
 • Var der nogle uddannelser eller jobs du kunne være interesseret i?

 

Spørg og byt

Eleverne skriver et spørgsmål omkring uddannelsesvalg på et kort. Derefter går eleverne rundt blandt hinanden og still spørgsmålene til hinanden, hvorefter de bytter kort og går videre til en ny elev. Spørgsmål kunne fx være:

 • Vil du helst arbejde med hænderne eller på et kontor?
 • Hvad er vigtigst for dig - at tjene mange penge eller at arbejde med noget der interesserer dig?
 • Er du mest til naturvidenskabelige fag som fysik og biologi, kreative fag som musik og billedkunst eller sproglige fag?
 • Er det vigtigt at komme på en ungdomsuddannelse, hvor du kommer til at gå sammen med nogle af dine venner?
 • Hvor meget betyder det for dig, at dine venner og familie synes godt om dit valg af uddannelse?
 • Drømmer du om at have din egen virksomhed engang i fremtiden?