AARHUS
GYMNASIUM

Til forældre

Læring og trivsel på AARHUS GYMNASIUM

Trivsel før faglighed

AARHUS GYMNASIUM er mere end blot en uddannelsesinstitution; vi er også en stor familie. Derfor vægter både læring og trivsel højt. Samtidig ser vi en tydelig sammenhæng mellem det faglige og sociale miljø - vores elever præsterer selvfølgelig bedst, når de trives. Derfor vægter vi elevernes trivsel mindst lige så højt, som deres faglige udvikling.

Fire gymnasier

På AARHUS GYMNASIUM, kan du vælge mellem fire forskellige gymnasier. 

Læs mere om gymnasierne, og vælg det, der passer dig:

AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C

AARHUS GYMNASIUM, Tilst

AARHUS GYMNASIUM, Viby

TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg

Fem uddannelser

Din fremtid starter på AARHUS GYMNASIUM, men hvilken hue, vil du have:

HTX

STX

HF

IB

EUX

Én vision

Når du har valgt at gå på AARHUS GYMNASIUM, har du truffet et aktivt valg for dig selv, din udvikling og din fremtid.

Du bliver placeret i et stort fællesskab, der udvikler dig som menneske. 

AARHUS GYMNASIUM stiller krav til dig, lytter til dig, skubber til dig, støtter dig og prøver dig af. Det er dit sociale liv og dit skoleliv under et tag.