AARHUS
GYMNASIUM

Til forældre

Bliv klogere - hjælp din barn på rette vej

GODE RÅD ER GRATIS

Forældreguide

Uddannelsesjunglen er tæt og svær at navigere i. Men du er landet rigtigt – her på siden får du viden, så du kan indgå i en kompetent sparring med dit barn.

Langt de fleste unge vælger STX (altså den almene studentereksamen) – og for mange er valget ubevidst. Derfor har du som forælder en vigtig rolle, når du skal guide dit barn i retning af den uddannelse, som matcher barnets evner, drømme og interesser. Hjælp dit barn med at træffe et bevidst uddannelsesvalg

Hvad er en ungdomsuddannelse

Når dit barn afslutter folkeskolen, kan det begynde en ungdomsuddannelse, hvis det er erklæret uddannelsesparat. Ungdomsuddannelserne kan opdeles i to kategorier.

Erhvervsuddannelser (EUD) og

Gymnasiale uddannelser (HTX, STX, HF, IB)

Dertil kan dit barn vælge en EUX, som kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse.

Fem gymnasiale uddannelser

Gå i dybden, og læs mere om de enkelte uddannelser:

Trivsel før faglighed

AARHUS GYMNASIUM er mere end blot en uddannelsesinstitution; vi er også en stor familie. Derfor vægter både læring og trivsel højt. Samtidig ser vi en tydelig sammenhæng mellem det faglige og sociale miljø - vores elever præsterer selvfølgelig bedst, når de trives. Derfor vægter vi elevernes trivsel mindst lige så højt, som deres faglige udvikling.

Fire gymnasier

På AARHUS GYMNASIUM, kan du vælge mellem fire forskellige gymnasier. 

Læs mere om gymnasierne, og vælg det, der passer dig:

AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C

AARHUS GYMNASIUM, Tilst

AARHUS GYMNASIUM, Viby

TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg

Fem uddannelser

Din fremtid starter på AARHUS GYMNASIUM, men hvilken hue, vil du have:

HTX

STX

HF

IB

EUX

Én vision

Når du har valgt at gå på AARHUS GYMNASIUM, har du truffet et aktivt valg for dig selv, din udvikling og din fremtid.

Du bliver placeret i et stort fællesskab, der udvikler dig som menneske. 

AARHUS GYMNASIUM stiller krav til dig, lytter til dig, skubber til dig, støtter dig og prøver dig af. Det er dit sociale liv og dit skoleliv under et tag.