AARHUS
GYMNASIUM

HTX

Den tekniske studenterhue

HTX - drevet af nysgerrighed

Hvad skaber tyngdekraften, og hvorfor er himlen blå? Hvordan virker solceller, og hvordan programmerer du din egen app? Er du også drevet af en nysgerrighed, der rimer på naturvidenskab, it, kommunikation og teknologi, så lander du trygt på HTX.

Vi lærer dig nemlig at tænke innovativt og bruge din nysgerrighed i den kreative problemløsning. Du får ting fra tegnebrættet til at blive til noget. Du lærer med andre ord at formgive og skabe fremtiden.

YouTube er deaktiveret.

1:32 minutter

Særligt for HTX

Du får to fag, som er helt særlige for HTX, og som man ikke har på andre gymnasiale uddannelser. De kommer til at fylde meget i løbet af din uddannelse, og de er med til at skærpe den eftertragtede profil, du får på HTX.

Teknologi

Teknologi giver dig en grundlæggende indsigt i virkelighedsnære og komplicerede teknologiske problemstillinger. Du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk med løsninger, der knytter sig til samspillet mellem naturvidenskab, teknologi og samfundsudvikling.

Teknikfag

Teknikfag er et stort fag med teoretisk og praktisk undervisning. Faget kæder de mange ting, du har lært på HTX, sammen. Her får du for alvor mulighed for at dykke langt ned i et specifikt emne, både praktisk og teoretisk, som interesserer dig. Derfor er det mange elevers yndlingsfag.

Fag på HTX

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Fysik B
Biologi C
Kemi B
Idéhistorie B
Samfundsfag C
Teknologi B
Kommunikation/it C

Teknikfag A:

  • Arkitektur og rum
  • Byggeri og energi
  • Analyseteknik
  • Bioscience
  • Digital interaktion
  • Elektronik og it
  • Mode og beklædning
  • Robotteknik
  • Sundhed og livsstil

Valgfag

Foruden de obligatoriske fag skal du beslutte dig for et antal valgfag. Det afhænger af din studieretning, om du skal have 1, 2, 3 eller 4 valgfag. Valgfaget kan være et nyt fag på C-niveau eller et løft af et fag, du allerede har. Du kan fx løfte fysik C til fysik B eller engelsk B til engelsk A. Se vores store udbud af valgfag.

Valgfag oprettes altid, når tilstrækkeligt mange elever har valgt faget. 

Læs om fagenes indhold læreplaner på ministeriets hjemmeside.

Hvilket gymnasium vil du gøre til dit?

YouTube er deaktiveret.

1:21 minutter

HTX giver adgang til mere end 300 videregående uddannelser - læs for eksempel:

Erhvervsakademiet

Datamatiker
Designteknologi
Energiteknolog
Entreprenørskab og design
Laborant
Multimediedesigner
Produktionsteknolog

Professionsbachelorer

Diplomingeniør
Kommunikation
Maskinmester
Natur- og kulturformidling
Socialrådgiver
Pædagog
Radiograf

Universitetet

Bioteknologi
Byggeri
Fransk
Fysik
Lingvistik
Medicin (læge)
Statskundskab