AARHUS
GYMNASIUM

Fælles regler

AARHUS TECH. som AARHUS GYMNASIUM er en del af, er en samlet skole for alle, der har sin gang her: elever på EUX- og erhvervsuddannelser, studerende på AARHUS GYMNASIUM og kursister på AMU- eller andre kurser. Der skal være plads til alle. 

Det forudsætter

  • gensidig respekt
  • trygge rammer
  • overholdelse af vores fælles spille- og ordensregler

En række regler skal sikre, at hele skolen er et rart sted at være. Overtrædelse af reglerne kan medføre en eller flere sanktioner. Læs ordensreglementet, konsekvenser ved brud på reglerne og om dine muligheder for at klage herunder.