AARHUS
GYMNASIUM

Globalt udsyn på AARHUS GYMNASIUM

På AARHUS GYMNASIUM vil vi mangfoldighed og det globale udsyn. Derfor arbejder vi målrettet med at give vores elever en verdensvendt uddannelse, hvor globale forhold og internationale møder er en fast del af undervisningen og dannelsen. Vi er som mennesker og borgere del af en kompleks verden, og som uddannelsesinstitution er det vores opgave at ruste eleverne til et demokratisk samfund og et videre uddannelsesforløb, så de bliver så kompetente, som de kan blive. Vi lægger vægt på, at eleverne involveres i globalt medborgerskab, at de udvikler og praktiserer kommunikative og interkulturelle kompetencer samt forholder sig praksisnært til global bæredygtighed. Derfor er det også nærliggende, at kompetencerne overordnet gør sig gældende i samspil med følgende tre af FN's verdensmål:

  • Mål 4 Kvalitetsuddannelse: Fordi AARHUS GYMNASIUM, som en del af den demokratiske verden, har læring og dannelse som sin fineste kerneopgave for vores elever og i samspillet med vores internationale partnere.
  • Mål 13 Klimaindsats: Fordi AARHUS GYMNASIUM arbejder kontinuerligt på at være en grøn skole til bæredygtig gavn for klimaet på såvel lokalt som globalt plan.
  • Mål 17 Partnerskab for handling: Fordi vi på AARHUS GYMNASIUM mener, at levende globalisering i form af internationale kulturmøder giver eleverne reelle kommunikative- og interkulturelle kompetencer.

 

Levende globalisering

Den globale verden er levende og dynamisk. Eleverne vil gerne selv erfare deres kompetencer, ikke blot høre om dem i klasseværelset. Derfor aktiverer vi dem igennem praksisnær undervisning, så de får en oplevelse af, at verdens forhold vedkommer os, og at det globale er konkret. Vi underviser på en måde, så eleverne oplever at globale kompetencer handler både om det, der kan måles (teknologisk, naturvidenskabeligt) og om, hvordan man er som menneske er i verden (humanistisk, kommunikativt, kreativt). Vi vil gerne give dem en forståelse for at jo mere, man engagerer sig i verden – jo mere interesseret i verden bliver man.

Det er vores opfattelse af viden fører til erfaring, som fører til adfærd og dannelse i global sammenhæng. Det globale kan debatteres, og globale forhold stiller ofte spørgsmålstegn ved det, vi tager som en selvfølgelighed. At forholde sig konstruktivt til udvikling og anvendelse af teknologiske løsninger kræver evnen til at sætte sig ind i bæredygtige forhold og menneskelige vilkår i bredest mulig forstand. Forholdene i Danmark er under kontinuerlig indflydelse af globale kulturelle, politiske, økonomiske, erhvervsrettede samt produktions-og forskningsmæssige bevægelser. Derfor er kulturmødet med andre nationaliteter en vigtigt praksis, og studieturen relevant – det er vigtigt at møde andre kulturer på deres egen hjemmebane.

For at levendegøre globale kompetencer for vores elever inddrager vi vores internationale netværk i faglige forløb. Vores forløb skaber en forbindelse til omverden på globalt plan med en lokal forankring på AARHUS GYMNASIUM. Vi samarbejder analogt og digitalt med f.eks. virksomheder, uddannelser samt NGO'er og værktøjerne, vi anvender er ressourcer som eTwinning, Nordplus og Erasmus+, der alle understøtter internationale kulturmøder igennem faglige fællesskaber og globale handlekompetencer.

 

Vi forankrer det globale lokalt

På AARHUS GYMNASIUM arbejder vi globalt fagligt og pædagogisk ved at sikre, at der er konkret progression og bredde i elevernes globale kompetencer samt at gymnasiet udvikler elevernes globale kompetencer indenfor globalt medborgerskab, interkulturelle-og kommunikative kompetencer samt global bæredygtighed i henhold til undervisningsbekendtgørelsen.

 

Læs hele vores internationale strategi (åbner i nyt vindue)