AARHUS
GYMNASIUM

Ofte stillede spørgsmål til vejlederne

Hvor og hvornår er der åbent hus-arrangementer?

Åbent hus-arrangementer, rundvisninger og informationsmøder foregår som oftest i løbet af januar måned. Hold øje med vores side om rundvisninger, hvor dato og lokaliteter løbende offentliggøres, så snart de er åbne for tilmelding.

Tjek også de øvrige muligheder for at møde os.

 

Hvor, hvornår og hvordan ansøger man om optagelse?

Ansøgning om optagelse på én eller flere af vores ungdomsuddannelser skal gøre elektronisk senest 1. marts.

Se vores side om optagelse og læs, hvordan du søger ind på netop dén ungdomsuddannelse, du ønsker at gå på.

 

Jeg vil gerne flytte til AARHUS GYMNASIUM, hvad gør jeg?

Kontakt en vejleder på den uddannelse og det uddannelsessted, du gerne vil ind på. Så taler de med dig om dine muligheder for at blive overflyttet eller sat på en venteliste.

 

Hvornår er der skolestart?

Det nye skoleår starter altid efter sommerferien. Du kan se, hvornår sommerferien slutter i vores ferieplan. Du får tilsendt de nærmere detaljer om skolestart i dit velkomstbrev.

 

Hvordan får jeg ungdomskort?

For at kunne købe Ungdomskort til offentlig transport, skal du først godkendes. Du søger om godkendelse på ungdomskort.dk. Når du er blevet godkendt kan du bestille dit ungdomskort på Mit Ungdomskort med NemID. Bestil i god tid, da der går omkring 14 dage fra du bestiller ungdomskortet til du modtager det.

 

Hvor, hvorfor og hvornår skal jeg til optagelsesprøve?

For at kunne blive optaget direkte på en ungdomsuddannelse er der en række krav, som du skal opfylde. Hvis du ikke lever op til de gældende krav, skal du gennemføre en optagelsesprøve og -samtale. 

Hvis du skal til optagelsesprøve og -samtale, vil du blive indkaldt hertil af den institution, som du har valgt som din 1. prioritet - også selvom du har fået reserveret plads på en anden institution. Det vil også være den institution, der efterfølgende vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

 

Fordeling af elever på STX - hvorfor er jeg landet på dette gymnasium?

Det er særligt to faktorer, som afgør, hvilket gymnasium du kommer ind på: Hvor højt du har prioriteret gymnasiet og afstanden til det fra din bopæl. Nogle gange er der flere ansøgere, end der er plads til. Når det sker, er det fordelingsudvalget i Region Midtjylland, som bestemmer, hvor man får plads.

Læs om, hvordan fordelingsudvalget arbejder på Region Midtjyllands side.

 

Kan jeg skifte uddannelse eller flytte gymnasium?

Indtil afslutningen af grundforløbet på en 3-årig gymnasial uddannelse (1. uge i november), har du ret til at skifte uddannelse og uddannelsessted. Du skal leve op til adgangskravene til den ungdomsuddannelse, du vil ind på, og du skal selv sørge for at forbedre dine færdigheder, hvis du er bagud i nogen fag.

Du har ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller studieretning. Vi anbefaler altid, at man ser sin nye skole og klasse an, før man eventuelt henvender sig til vejlederne med spørgsmål angående skift af uddannelsessted.

 

Jeg har mistet mit eksamensbevis - kan jeg få et nyt?

Ja. Gennem Rigsarkivet kan du gratis bestille dit eksamensbevis, hvis du har gået på en ungdomsuddannelse til og med 1988 eller i perioden 1992-2009.

Er dette ikke tilfældet, skal du kontakte AARHUS TECH på tlf. +45 89 37 35 33 eller via mail@aarhustech.dk.