AARHUS
GYMNASIUM

Specialpædagogisk støtte - SPS

Har du behov for særlig støtte?

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at alle - også dig der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - kan tage en uddannelse. SPS gives i form af hjælp til at strukturere og overskue skoledagen og lektierne.

SPS er ikke lektiehjælp. Det vil sige, at hvis du har brug for støtte til lektier, er vi behjælpelige med at henvise til andre tilbud uden for skolen. Vejlederen på uddannelsen hjælper med at søge om den nødvendige støtte. Hvis støtten består af fysisk udstyr, skal det, i nogle tilfælde, leveres tilbage til skolen, når uddannelsen er gennemført.

Se mere på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside.

Kontakt den lokale vejleder på skolen, hvis du har behov for SPS.

Se kontaktoplysninger til alle vejledere.