AARHUS
GYMNASIUM

Valgfag

Ud over de obligatoriske fag skal du have et antal valgfag. Din studieretning afgør, hvor mange du kan vælge. Valgfag kan være et nye fag på C-niveau eller et løft af et fag, du allerede har, fx kemi C til kemi B eller engelsk B til engelsk A.

Valgfag oprettes altid, når tilstrækkeligt mange elever har valgt faget. 

Valgfag

STX

HTX

HF

Engelsk

A A  

Matematik

A A B

Fysik

A/B A C

Biologi

A/B/C B B

Kemi

A/B/C A B

Naturgeografi

B/C   B

Tysk/fransk/spansk

A    

Religion

B   B

Samfundsfag

B B B

Billedkunst

B/C   B/C

Idræt

B C (Kun i Aarhus C) B

Teknologi

  A  

Geografi

    B

Filosofi

C   C

Programmering

  B (Kun i Aarhus C)/C  

Psykologi

C C C

Statik og styrkelære

  C (kun i Viby og Skanderborg)  

Statistik

  C  

Tysk fortsættersprog

B C  

Erhvervsøkonomi

C C C

Mediefag

B/C C B/C

Musik

B/C C (Kun i Aarhus C) C

Design og arkitektur

C   C

Astronomi

  C  

Informatik

B/C B (Kun i Aarhus C) C

Retorik

C C (Kun i Aarhus C) C

Dans

C   C

 

Læs om fagenes indhold læreplaner på ministeriets hjemmeside.

Hvilket gymnasium vil du gøre til dit?