AARHUS
GYMNASIUM

Skanderborg - HTX

Tag hånd om din fremtid

Når du vælger at gå på TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg, har du truffet et aktivt valg for dig selv og din fremtid. Gymnasiet er placeret på en campus med mange andre uddannelser, og hvor mere end 1.000 unge har deres daglige gang. De helt tætte venskaber får du dog blandt dine nye klassekammerater på TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg – på den måde får du energien fra det store fællesskab og finder nærhed i det lille. Sammen vil de to verdener forme dig, til det menneske du er og skal være resten af dit liv.

Det lille fællesskab giver plads til fordybelse, sociale fællesskaber på tværs af årgangene og en lang række af spændende aktiviteter, hvor du for alvor kan sætte dig selv og dine kompetencer i spil. 

For eksempel deltager vi i landsdækkende og internationale konkurrencer i fx programmering af satellitter, design, teknologi eller inden for medicinalindustrien. Vi har flere gange vundet nationale konkurrencer og deltaget i internationale finaler.

Vil du tæt på virkeligheden?

Vores undervisere er dygtige – rigtigt dygtige endda. Og så har de altid den ene fod solidt plantet i virkeligheden. Derfor skal du i undervisningen arbejde projekt- og problemorienteret. Fra idé til produkt tager vi fat i både lokale og globale problemstillinger. Af og til inviterer vi virkeligheden helt ind i klasseværelset, når et dommerpanel af erhvervsdrivende skal vurdere klassens produkter og løsningsforslag.

På TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg kan du ikke undgå at få virkelighed under neglene.

Gør dit bedste

Tryghed skaber tillid. Tillid skaber tolerance. Tolerance skaber tryghed. Disse tre sætninger er grundelementer i den verden, du bliver en del af hos os. Når de er på plads, kan vi trygt skrue op for forventninger til os selv og hinanden.

På TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg forventer vi, at du gør dit bedste. Det bliver du mest tilfreds med på den lange bane. Hos os drejer det sig sjældent om at være den bedste; så er vi nemlig mange, der ikke slår til. Det drejer sig om at gøre sit bedste, for så er vi rigtig mange, der får succes.

Kom og tag del i fællesskabet – sammen gør vi det stort.

Sådan finder du vej

Du finder TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg på Højvangens Torv 2, 8660 Skanderborg.

Uanset om du bor i byen eller på landet, er det nemt for dig at komme hurtigt frem - en flåde af buslinjer kører lige til skolens hoveddør! Tag linje 107, 311, 330, 502, 12, 21 eller 331 til stoppestedet "Campus Skanderborg/Højvangens Torv", og du er fremme. Alternativt kører linje 21, 107, 200, 200N, 309, 311, 330, 331 og 502 til "Ladegårdsbakken/Højvangen" - sølle 500 meter fra gymnasiet.

Der er desuden gratis parkering for elever og ansatte på skolen. Husk at registrere dit køretøj ved ankomst eller i My Education App.

Find vej med Rejseplanen eller Google Maps.

YouTube er deaktiveret.

2:15 minutter

YouTube er deaktiveret.

1:13 minutter

YouTube er deaktiveret.

3:38 minutter

Hvordan er det at gå i gymnasiet?

Er det hårdt at gå i gymnasiet? Hvor lang tid skal man bruge på lektier? Kan man dyrke sport eller have et arbejde ved siden af? Hvor lang er en almindelig dag? Og er det nemt at få nye venner?

Der er tit rigtig mange spørgsmål, som trænger sig på, inden man søger optagelse på en gymnasial uddannelse. Vi giver dig svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål her.

 

Det faglige niveau og lektier

  • Er det hårdt at gå i gymnasiet?

Tja… Du kan regne med, at du skal følge med i undervisningen, lave dine lektier og aflevere til tiden. Der bliver stillet krav til dig, og at du får mere ansvar, end du tidligere har prøvet. Men du er aldrig alene; vi støtter dig hele vejen igennem. Både studievejledere og lærere tager hånd om dig og hjælper, hvis du har brug for det. Om så du kæmper lidt med lektierne, eller det er noget andet, som presser dig.

  • Hvor mange timer skal man bruge på lektier i gymnasiet?

Det er svært at sige. Der er stor forskel fra fag til fag, hvor meget læsning og hvor mange afleveringer, man får for. Du kan også opleve, at mængden af hjemmearbejde går op og ned i perioder. Under alle omstændigheder skal du nok forvente at lave en eller anden form for lektier hver dag.

  • Skal man være klog for at gå på gymnasiet?

Der er stor forskel på elevernes faglige niveau, når de begynder i gymnasiet. Og det ved lærerne udmærket godt. Derfor starter undervisningen i gymnasiet på et niveau, hvor alle kan være med. Lærerne justerer desuden undervisningen, så meget de kan, så den passer til den enkelte klasse og elev.

Du behøver altså ikke vide alt, allerede inden du begynder. Hvis du gjorde det, var der heller ikke nogen grund til at gå i gymnasiet. Husk, hvis du lever op til optagelseskravene, er du klar til gymnasiet. Så tager vi den derfra.

 

Om skoledagen og fritid

  • Hvor lang er en almindelig skoledag i gymnasiet?

Dagene i gymnasiet er ikke lige lange. Forskellige ugedage kan have forskellige start- og sluttider. Langt de fleste dage vil du dog møde kl. 8:05-08:30, afhængigt af hvilken af AARHUS GYMNASIUMs adresser du går på, og du får aldrig senere fri end kl. 15:40.

Nogle elever vælger dog selv at bruge længere tid på skolen. Det kan f.eks. være de skal planlægge en fest, dyrker sport eller benytter mulighederne for lektiehjælp af lærere efter skoletid.

  • Kan man dyrke sport eller have en fritidsjob, når man går i gymnasiet?

Ja, da! Der er mange elever, som sagtens kan få tilværelsen som elev på gymnasiet til at hænge sammen med både træning og job. Sport og arbejde er dog aldrig gyldige undskyldninger for ikke at lave sit hjemmearbejde eller bliver væk fra skole eller ekskursioner.

 

Det sociale miljø

  • Er det nemt at få venner i gymnasiet?

Ja. Når du starter i 1.g på AARHUS GYMNASIUM bliver du taget godt imod af lærerne og tutorer fra de ældre årgange. De kan selv huske, hvordan det var at starte som ny elev. Derfor går de op i, at alle får en god begyndelse i gymnasiet og lærer hinanden at kende, blandt andet gennem forskellige introaktiviteter og arrangementer.

Vi afholder løbende fester og andre begivenheder, nogle af dem kan de se i gymnasiernes kalendere. Vi har også forskellige elevråd, bands, sportshold og meget mere, hvor du møder andre elever. Derfor opstår der hurtigt stærke bånd på kryds og tværs mellem elever AARHUS GYMNASIUM.

  • Hvordan er forholdet mellem elever og lærere?

Det er ret afslappet. Det er klart, at det er lærerne som bestemmer og sætter dagsordenen, men de er ikke bare følelseskolde autoriteter – tværtimod. På AARHUS GYMNASIUM er lærerne interesserede i at lære eleverne at kende, og de reagerer, hvis de fornemmener, at der er nogen, som ikke har det godt.

I det hele taget gør de en stor indsats for at møde eleverne i øjenhøjde, også i forbindelse med undervisningen. Lærerne vil næsten altid taget godt imod det, hvis elever har forslag til bestemte bøger eller andet stof, som kunne være interessante at bruge i undervisningen.

 

Jeg har stadigvæk spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Hvor kan jeg finde svar?

Se videoerne ovenover, og hør elever beskrive deres hverdag på skolen. På hver side om AARHUS GYMNASIUMs enkelte adresser finder du lignende videoer, hvor du hører lokale elever fortælle om, hvordan de oplever at gå på netop dét gymnasium.

Du er også altid meget velkommen til at deltage i vores arrangementer, fx åbent hus, eller kontakte vores vejledere. På vejleder-siden finder du også svar på en række andre spørgsmål, som vejlederne ofte bliver stillet.

YouTube er deaktiveret.

1:31 minutter