AARHUS
GYMNASIUM

HF

Den professionsrettede hue

Den korte vej til videre uddannelse

Har du kigget dybt i krystalkuglen og kan se dig selv på en videregående uddannelse på en professionshøjskole eller et erhvervsakademi? Ja, så er HF den rette vej for dig.

HF er også et godt valg, hvis du endnu er uafklaret. En HF giver dig nemlig adgang til at søge optagelse på korte, mellemlange og lange videregående uddannelser – ja kort sagt, så åbner uddannelsen rigtig mange døre. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på. Hvis du ikke har haft de fag på HF, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at opkvalificere dig via Gymnasial supplering.

Særligt for HF

På HF får du ikke årskarakterer men afslutter alle dine fag med eksamener. Det vil sige valgfag, obligatoriske fag og fagene i din fagpakke.

Klar til virkeligheden

I løbet af din studietid skal du i mindst tre projekt- og praktikforløb. Det er din mulighed for at afprøve forskellige brancher og blive rustet til at vælge den fagpakke, der sætter retning på dit videre studieliv. Det er nemlig først på tredje semester, du skal vælge fagpakke.

Alle projekt- og praktikforløb knytter sig til mindst ét fag eller faggruppe. Som en del af forløbet skal du løse en faglig problemstilling, og derfor vil du opleve et stærkt parløb mellem teori og praksis. Du kan godt glæde dig.

Lektieintegreret undervisning

Dit første skoleår forløber med lektieintegreret undervisning. Det betyder, at lektielæsning så vidt muligt foregår i timerne. Men den lektieintegrerede undervisning stiller krav - den fungerer først, når du og dine klassekammerater deltager aktivt og arbejder målrettet og koncentreret i timerne. Til gengæld kan du så ofte holde fri med god samvittighed efter skoletid. En del af de skriftlige afleveringer udarbejdes også i timerne. 

Fagpakker

Når du vælger en fagpakke, sætter du retning på din uddannelse og kommer tættere på dine drømme. Det er nemlig fagpakken, der målretter din HF til den uddannelse eller profession, du ønsker dig. I kombination med dine valgfag skaber din fagpakke for alvor en tydelig profil på din uddannelse.

Fagpakke 1 - Økonomi

Arabisk B og erhvervsøkonomi C

For dig der gerne vil arbejde med handel, brancheanalyse, økonomi eller integration. Denne pakke er målrettet til dig, som er interesseret i etablering og udvikling af en virksomhed enten i Danmark eller internationalt. Fagpakken giver dig desuden en bred viden om kultur, historie og samfundsforhold særligt i de arabisktalende lande. Undervejs vil der være virksomhedsbesøg og samarbejde med virksomheder, der eksporterer varer til Mellemøsten. 

Fagpakke 2 - Pædagogik

Samfundsfag B og psykologi C

For dig der gerne vil være pædagog, lærer, socialrådgiver, politibetjent eller lignende. Denne pakke er målrettet til dig, som er interesseret i dine medmennesker og gerne vil arbejde med børn, unge eller voksne. På andet år vil samfundsfag og psykologi arbejde sammen om tværfaglige projekt- og praktikforløb. Samtidig er der plads til, at du selv vælger to fag.

Fagpakke 3 - Sundhed

Biologi B og matematik B

For dig der gerne vil være sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker, laborant eller lignende. Denne pakke er målrettet til dig, der går op i sundhed og gerne vil vide, hvordan kroppen fungerer. Det vil være naturligt at kombinere fagpakken med idræt C på første år. Med matematik på B-niveau åbner der sig mange muligheder for adgang til de videregående uddannelser. Undervejs vil matematik og biologi samarbejde om tværfaglige projektforløb. Derudover vælger du selv to fag. 

Obligatoriske fag - en god ballast

A-niveau

Dansk

B-niveau

Historie
Engelsk

C-niveau

Biologi 
Geografi 
Kreativt fag eller idræt 
Kemi 
Matematik 
Religion 
Samfundsfag 

Valgfag - følg dine fremtidsdrømme

Følg drømmen

I kombination med fagpakkerne, er det dine valgfag, der tegner din HF-uddannelse. Alle HF-elever skal vælge to valgfag. Find de fag, som interesserer dig mest.
Har du spørgsmål, du er altid velkommen til at kontakte vores HF-vejledere og høre nærmere om mulighederne.

B-niveau

Matematik
Biologi
Billedkunst
Geografi
Idræt
Religion
Kemi
Musik
Samfundsfag

C-niveau

Billedkunst
Design
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Fysik
Mediefag
Musik
Psykologi

HF giver adgang til et hav af videregående uddannelser - læs for eksempel:

Erhvervsakademiet

Autoteknolog
Byggetekniker
Finansøkonom
It-teknolog
Markedsføringsøkonom
Multimediedesigner
Serviceøkonom

Professionsbachelorer

Bygningskonstruktør
Fotojournalist
Jordemoder
Medie- og sonokommunikation
Folkeskolelærer
Socialrådgiver
Sygeplejerske

Andre uddannelser

Arkitekt
Designer
Farmakonom
Konservator
Pilot i flyvevåbenet
Politibetjent
Transportbetjent

HF - egenbetaling

Egenbetalingen i løbet af de to år er max. kr. 3.000. Dette beløb dækker bl.a. undervisningsmaterialer, introforløb, ekskursioner m.m.

Her og nu indbetales kr. 1.500. Gå ind på AARHUS GYMNASIUM, Tilsts konto på Safeticket: https://agt.safeticket.dk og find arrangementet ”Introforløb - HF”. Der kan betales med Dankort, kreditkort eller debetkort (f.eks. VISA Electron). Husk at anføre dit navn og adresse.