AARHUS
GYMNASIUM

Aarhus C

Højt til loftet

Der er højt til loftet i den gamle tekstilfabrik, som i dag rummer AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C. Både gange, klasseværelser og fællesarealer har plads til store tanker og armbevægelser. Det rå og industrielle look skaber inspirerende rammer, som du hurtigt gør til dine. For hos os er der plads til alle.

Der er nemlig højt til loftet i mere end én forstand. Hos os bliver du del af et fællesskab, der krydser årgange, uddannelser og studieretninger. Vores elever engagerer sig ikke bare i det boglige. De engagerer sig i hinanden og i skolens mange udvalg. Her opstår fællesskabet. Her opstår skolens særlige ånd.

Få indsigt i dig selv og udsyn til verden

På AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C bliver du en del af et nysgerrigt og inkluderende fællesskab. Du er inviteret helt ind i maskinrummet. På den måde sætter du og dine venner retning på skolen i tæt samarbejde med vores undervisere. Sådan opstod et tæt partnerskab med en pigeskole i Sierra Leone, som elever fra AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C hvert år besøger.

Vi inddrager ikke dig og dine kammerater for sjov – vi ved nemlig, at dit engagement betaler sig. Når du investerer dig selv, lærer du mest; for det giver udsyn til verden og indblik i dig selv. Du lærer at udfordre dine studiekammerater og dig selv i undervisningen, som vi ofte flytter ud i byrummet omkring skolen.

Vores studiemiljø ånder og lever nemlig i Aarhus midtby. Hos os bliver du en del af hverdags-rabalderen på strøget og roen i Den Gamle By.

Aarhus’ moderne gymnasium

På AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C indtænker vi it, teknologi og digitale redskaber i alle fag – kort fortalt bruger vi alle de redskaber vi har til rådighed, når det giver mening, og de bidrager til din og dine klassekammeraters læring.

Med en fod solidt plantet i de nyeste teorier og metoder, besvarer vi sammen faglige problemstillinger på højt niveau. Ofte vil du opleve, at vi kaster os over spørgsmål, som er knyttet til den store verden, og som måske endnu mangler svar – vi kalder dette for skolens pionerånd. Dén bliver du, som elev hos os, en aktiv del af.

Parallelt med vores pionerånd stortrives de faglige traditioner. Når kunst, kultur og kreativitet fylder i skoleskemaet, kigger vi også bagud – det er forudsætningen for at kigge frem. Det er din garanti for en dynamisk hverdag, der både rimer på Steen Steensen Blicher og nanoteknologi.

Sådan finder du vej

Du finder AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C på Dollerupvej 2, 8000 Aarhus C.

Den centrale placering gør det nemt for dig at komme hurtigt frem! Bussen kører helt til døren - tag linjerne 4A, 11, 15, 43, 113 eller 113N til stoppestedet ”Aarhus Tech/Dollerupvej”. Alternativt kan du tage busserne 5A og 22 til "Søren Frichs Vej/Vestre Ringgade".

Der er desuden gratis parkering for elever og ansatte på skolen. Husk at registrere dit køretøj ved ankomst eller i My Education App.

Find vej med Rejseplanen eller Google Maps.

3:15 minutter

4:51 minutter

Hvordan er det at gå i gymnasiet?

Er det hårdt at gå i gymnasiet? Hvor lang tid skal man bruge på lektier? Kan man dyrke sport eller have et arbejde ved siden af? Hvor lang er en almindelig dag? Og er det nemt at få nye venner?

Der er tit rigtig mange spørgsmål, som trænger sig på, inden man søger optagelse på en gymnasial uddannelse. Vi giver dig svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål her.

 

Det faglige niveau og lektier

  • Er det hårdt at gå i gymnasiet?

Tja… Du kan regne med, at du skal følge med i undervisningen, lave dine lektier og aflevere til tiden. Der bliver stillet krav til dig, og at du får mere ansvar, end du tidligere har prøvet. Men du er aldrig alene; vi støtter dig hele vejen igennem. Både studievejledere og lærere tager hånd om dig og hjælper, hvis du har brug for det. Om så du kæmper lidt med lektierne, eller det er noget andet, som presser dig.

  • Hvor mange timer skal man bruge på lektier i gymnasiet?

Det er svært at sige. Der er stor forskel fra fag til fag, hvor meget læsning og hvor mange afleveringer, man får for. Du kan også opleve, at mængden af hjemmearbejde går op og ned i perioder. Under alle omstændigheder skal du nok forvente at lave en eller anden form for lektier hver dag.

  • Skal man være klog for at gå på gymnasiet?

Der er stor forskel på elevernes faglige niveau, når de begynder i gymnasiet. Og det ved lærerne udmærket godt. Derfor starter undervisningen i gymnasiet på et niveau, hvor alle kan være med. Lærerne justerer desuden undervisningen, så meget de kan, så den passer til den enkelte klasse og elev.

Du behøver altså ikke vide alt, allerede inden du begynder. Hvis du gjorde det, var der heller ikke nogen grund til at gå i gymnasiet. Husk, hvis du lever op til optagelseskravene, er du klar til gymnasiet. Så tager vi den derfra.

 

Om skoledagen og fritid

  • Hvor lang er en almindelig skoledag i gymnasiet?

Dagene i gymnasiet er ikke lige lange. Forskellige ugedage kan have forskellige start- og sluttider. Langt de fleste dage vil du dog møde kl. 8:05-08:30, afhængigt af hvilken af AARHUS GYMNASIUMs adresser du går på, og du får aldrig senere fri end kl. 15:40.

Nogle elever vælger dog selv at bruge længere tid på skolen. Det kan f.eks. være de skal planlægge en fest, dyrker sport eller benytter mulighederne for lektiehjælp af lærere efter skoletid.

  • Kan man dyrke sport eller have en fritidsjob, når man går i gymnasiet?

Ja, da! Der er mange elever, som sagtens kan få tilværelsen som elev på gymnasiet til at hænge sammen med både træning og job. Sport og arbejde er dog aldrig gyldige undskyldninger for ikke at lave sit hjemmearbejde eller bliver væk fra skole eller ekskursioner.

 

Det sociale miljø

  • Er det nemt at få venner i gymnasiet?

Ja. Når du starter i 1.g på AARHUS GYMNASIUM bliver du taget godt imod af lærerne og tutorer fra de ældre årgange. De kan selv huske, hvordan det var at starte som ny elev. Derfor går de op i, at alle får en god begyndelse i gymnasiet og lærer hinanden at kende, blandt andet gennem forskellige introaktiviteter og arrangementer.

Vi afholder løbende fester og andre begivenheder, nogle af dem kan de se i gymnasiernes kalendere. Vi har også forskellige elevråd, bands, sportshold og meget mere, hvor du møder andre elever. Derfor opstår der hurtigt stærke bånd på kryds og tværs mellem elever AARHUS GYMNASIUM.

  • Hvordan er forholdet mellem elever og lærere?

Det er ret afslappet. Det er klart, at det er lærerne som bestemmer og sætter dagsordenen, men de er ikke bare følelseskolde autoriteter – tværtimod. På AARHUS GYMNASIUM er lærerne interesserede i at lære eleverne at kende, og de reagerer, hvis de fornemmener, at der er nogen, som ikke har det godt.

I det hele taget gør de en stor indsats for at møde eleverne i øjenhøjde, også i forbindelse med undervisningen. Lærerne vil næsten altid taget godt imod det, hvis elever har forslag til bestemte bøger eller andet stof, som kunne være interessante at bruge i undervisningen.

 

Jeg har stadigvæk spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Hvor kan jeg finde svar?

Se videoen herover, og hør elever beskrive deres hverdag på skolen. På hver side om AARHUS GYMNASIUMs enkelte adresser finder du lignende videoer, hvor du hører lokale elever fortælle om, hvordan de oplever at gå på netop dét gymnasium.

Du er også altid meget velkommen til at deltage i vores arrangementer, fx åbent hus, eller kontakte vores vejledere. På vejleder-siden finder du også svar på en række andre spørgsmål, som vejlederne ofte bliver stillet.

1:31 minutter