AARHUS
GYMNASIUM

Aarhus C - HTX

Dyrk dine drømme

På AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C er du med til at præge din gymnasietid. Her får du mulighed for at forfølge dine interesser ekstra meget gennem dit valg af studieretning, fordi dine studieretningsfag toner indholdet i dine andre fag.

Samspillet mellem fagene i studieretningen giver dig tyngde og nye vinkler på ellers velkendte emner og arbejdsmetoder. I alle fag er projekter desuden en naturlig, stor del af undervisningen, og der har du også stor indflydelse på, hvad du vil arbejde med.

Vi tror på, at den bedste læring foregår, når du arbejder projektorienteret med sager, der interesserer dig.

Relationer der styrker dig

Som elev på AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C finder du dig hurtigt godt til rette. Her kan du være, den du er - og her kan du udvikle dig, til den du gerne vil være. Fester, elevudvalg, fælles ekskursioner og andre sociale aktiviteter, skaber et særligt sammenhold, som går på tværs af klasser og årgange. Dertil kommer selvfølgelig også lærerne, som møder dig med nysgerrighed, udfordringer og støtte i hverdagen.

Resultatet er et behageligt og trygt miljø, hvor der opstår venskaber, du har med dig hele livet!

De stærke relationer findes også uden for skolens mure. Vi har gode forhold til lokale og internationale virksomheder og organisationer, som vi samarbejder med i forbindelse med undervisningen. Fx gennem cases fra "den virkelige verden" eller via virksomhedsbesøg, hvor du får indblik i nogle af de mange jobmuligheder, der venter dig på den anden side af gymnasiet.

Resultater opstår, når man glemmer dem

De største spring tager man, når man ikke er sikker på, hvor man lander. Derfor er vi imod præstationskultur og karakterræs alene for karakterernes skyld.

Vi lægger derimod vægt på, at vores elever går nysgerrigt og udforskende til opgaverne som fundament for kreative og faglige løsninger. Vi elsker, når resultatet ikke er givet på forhånd. Det er nemlig, når du træder ud i det ukendte, at du skaber store gennembrud og ny viden – om verden og om dig selv.

Sådan finder du vej

Du finder AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C på Dollerupvej 2, 8000 Aarhus C.

Den centrale placering gør det nemt for dig at komme hurtigt frem! Bussen kører helt til døren - tag linjerne 4A, 11, 15, 43, 113 eller 113N til stoppestedet ”Aarhus Tech/Dollerupvej”. Alternativt kan du tage busserne 5A og 22 til "Søren Frichs Vej/Vestre Ringgade".

Der er desuden gratis parkering for elever og ansatte på skolen. Husk at registrere dit køretøj ved ankomst eller i My Education App.

Find vej med Rejseplanen eller Google Maps.

YouTube er deaktiveret.

3:15 minutter

YouTube er deaktiveret.
YouTube er deaktiveret.
YouTube er deaktiveret.

4:51 minutter

Hvordan er det at gå i gymnasiet?

Er det hårdt at gå i gymnasiet? Hvor lang tid skal man bruge på lektier? Kan man dyrke sport eller have et arbejde ved siden af? Hvor lang er en almindelig dag? Og er det nemt at få nye venner?

Der er tit rigtig mange spørgsmål, som trænger sig på, inden man søger optagelse på en gymnasial uddannelse. Vi giver dig svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål her.

 

Det faglige niveau og lektier

  • Er det hårdt at gå i gymnasiet?

Tja… Du kan regne med, at du skal følge med i undervisningen, lave dine lektier og aflevere til tiden. Der bliver stillet krav til dig, og at du får mere ansvar, end du tidligere har prøvet. Men du er aldrig alene; vi støtter dig hele vejen igennem. Både studievejledere og lærere tager hånd om dig og hjælper, hvis du har brug for det. Om så du kæmper lidt med lektierne, eller det er noget andet, som presser dig.

  • Hvor mange timer skal man bruge på lektier i gymnasiet?

Det er svært at sige. Der er stor forskel fra fag til fag, hvor meget læsning og hvor mange afleveringer, man får for. Du kan også opleve, at mængden af hjemmearbejde går op og ned i perioder. Under alle omstændigheder skal du nok forvente at lave en eller anden form for lektier hver dag.

  • Skal man være klog for at gå på gymnasiet?

Der er stor forskel på elevernes faglige niveau, når de begynder i gymnasiet. Og det ved lærerne udmærket godt. Derfor starter undervisningen i gymnasiet på et niveau, hvor alle kan være med. Lærerne justerer desuden undervisningen, så meget de kan, så den passer til den enkelte klasse og elev.

Du behøver altså ikke vide alt, allerede inden du begynder. Hvis du gjorde det, var der heller ikke nogen grund til at gå i gymnasiet. Husk, hvis du lever op til optagelseskravene, er du klar til gymnasiet. Så tager vi den derfra.

 

Om skoledagen og fritid

  • Hvor lang er en almindelig skoledag i gymnasiet?

Dagene i gymnasiet er ikke lige lange. Forskellige ugedage kan have forskellige start- og sluttider. Langt de fleste dage vil du dog møde kl. 8:05-08:30, afhængigt af hvilken af AARHUS GYMNASIUMs adresser du går på, og du får aldrig senere fri end kl. 15:40.

Nogle elever vælger dog selv at bruge længere tid på skolen. Det kan f.eks. være de skal planlægge en fest, dyrker sport eller benytter mulighederne for lektiehjælp af lærere efter skoletid.

  • Kan man dyrke sport eller have en fritidsjob, når man går i gymnasiet?

Ja, da! Der er mange elever, som sagtens kan få tilværelsen som elev på gymnasiet til at hænge sammen med både træning og job. Sport og arbejde er dog aldrig gyldige undskyldninger for ikke at lave sit hjemmearbejde eller bliver væk fra skole eller ekskursioner.

 

Det sociale miljø

  • Er det nemt at få venner i gymnasiet?

Ja. Når du starter i 1.g på AARHUS GYMNASIUM bliver du taget godt imod af lærerne og tutorer fra de ældre årgange. De kan selv huske, hvordan det var at starte som ny elev. Derfor går de op i, at alle får en god begyndelse i gymnasiet og lærer hinanden at kende, blandt andet gennem forskellige introaktiviteter og arrangementer.

Vi afholder løbende fester og andre begivenheder, nogle af dem kan de se i gymnasiernes kalendere. Vi har også forskellige elevråd, bands, sportshold og meget mere, hvor du møder andre elever. Derfor opstår der hurtigt stærke bånd på kryds og tværs mellem elever AARHUS GYMNASIUM.

  • Hvordan er forholdet mellem elever og lærere?

Det er ret afslappet. Det er klart, at det er lærerne som bestemmer og sætter dagsordenen, men de er ikke bare følelseskolde autoriteter – tværtimod. På AARHUS GYMNASIUM er lærerne interesserede i at lære eleverne at kende, og de reagerer, hvis de fornemmener, at der er nogen, som ikke har det godt.

I det hele taget gør de en stor indsats for at møde eleverne i øjenhøjde, også i forbindelse med undervisningen. Lærerne vil næsten altid taget godt imod det, hvis elever har forslag til bestemte bøger eller andet stof, som kunne være interessante at bruge i undervisningen.

 

Jeg har stadigvæk spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Hvor kan jeg finde svar?

Se videoerne ovenover, og hør elever beskrive deres hverdag på skolen. På hver side om AARHUS GYMNASIUMs enkelte adresser finder du lignende videoer, hvor du hører lokale elever fortælle om, hvordan de oplever at gå på netop dét gymnasium.

Du er også altid meget velkommen til at deltage i vores arrangementer, fx åbent hus, eller kontakte vores vejledere. På vejleder-siden finder du også svar på en række andre spørgsmål, som vejlederne ofte bliver stillet.

YouTube er deaktiveret.

1:31 minutter