AARHUS
GYMNASIUM

Internationalisering

AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C er et verdensvendt gymnasium. Internationalisering ligger som en tråd igennem alle 3 uddannelsesår.
Gymnasiet arbejder ud fra 4 overordnede globale kompetencer: Global faglighed, interkulturel dannelse, horisont og kaosparathed.

I praksis kommer det til udtryk igennem:

International faglighed
Vi arbejder med internationale forhold i fagene, bl.a. med fokus på fake news, medborgerskab og demokrati samt bæredygtig teknologi i lyset af FN´s Verdensmål.

Interkulturel dannelse
Vi inviterer løbende internationale gæster ind i huset til foredrag, projekter og læringsudveksling. Det sætter vores verdensbillede i perspektiv. Besøgende nationaliteter tæller bl.a. Finland, Kina, Kenya, Mali, Palæstina, Syrien og Tyskland.

Studieture i Europa
Vi rejser til europæiske destinationer, hvor turens faglige indhold tager udgangspunkt i det lokale sted, eleverne opholder sig, og vores elever derfor arbejder praksisnært med.

Partnerskab i Sierra Leone
I Sierra Leone på det afrikanske kontinent samarbejder vi med pigeskolen Singbe Pieh Academy omkring digital og analog læring i praksis. Vi sender hvert en rejsegruppe afsted fra gymnasiet på 14 dages ophold på akademiet. Samarbejdet foregår mellem både elever og lærere og består af lige dele kulturel og faglig udveksling, og vores elever oplever her at det danske samfund sættes i perspektiv i praksis.

Nordisk og baltisk mobilitet
Igennem Nordplus samarbejder en gruppe af vores teknologi-elever på tværs af landegrænser med elever fra Sverige, Island, Finland, Estland og Litauen. Omdrejningspunktet er at udvikle større inklusion af mennesker i samfundet igennem innovative arbejdsprocesser.

In English

Aarhus Gymnasium is an internationally oriented gymnasium. Our students experience internationalisation as a connecting thread throughout their entire education. They learn to navigate in a complex world and interact with other cultures in practice. A student from Aarhus Gymnasium possesses a well-defined global professional knowledge, is action-oriented and interculturally educated.
You are most welcome to visit us at Aarhus Gymnasium. During the years we have had visitors from e.g. Finland, China, Kenya, Mali, Palestine, Syria and Germany.