AARHUS
GYMNASIUM

Uddannelsesrejsen

Dit barn står overfor en spændende tid!

I løbet af de sidste par år i grundskolen er der mange fag, interesser og muligheder, som dit barn skal undersøge i forbindelse med valget af ungdomsuddannelse.

Denne tidslinje skitserer en række af de muligheder, beslutninger og tidsfrister, I står over for i de kommende år.

AUGUST

Alle 8. klasser i Aarhus Kommune gennemgår E:DAG, et endagsbesøg hos en erhvervsskole, hvor de præsenteres for mulighederne på erhvervsuddannelserne.

SEPTEMBER/OKTOBER

I september og oktober afholdes infomøder, hvor UU - ungdommens uddannelsesvejledning - orienterer om introduktionskurser, uddannelsesmuligheder og informationsarrangementer på uddannelsesinstitutionerne.

Kan I ikke vente med at se AARHUS GYMNASIUM og høre om vores uddannelser? Kontakt en vejleder for en rundvisning, eller udforsk vores interaktive online-univers.

NOVEMBER

Erhvervsuddannelsesmessen AARHUS SKILLS i CERES Park samt tilmeldingsfrist til introduktionskurserne, der ligger efter vinterferien. På introduktionskurserne får dit barn indblik i, hvad de forskellige uddannelser kan tilbyde og føre til, samt hvad der adskiller dem.

Elever i 8. klasse vælger mellem introduktionskurser på en gymnasial uddannelse og introduktionskurser på en erhvervsskole.

DECEMBER

Grundskolerne vurderer elevernes uddannelsesparathed ud fra den enkeltes faglige, praksisfaglige, personlige og sociale forudsætninger. Paratheden vurderes ud fra, om eleven kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Processen indledes i 8. klasse og skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats.

JANUAR

De gymnasiale uddannelser HTX, STX, HF og IB holder åbent hus i Aarhus C, Viby, Skanderborg og Tilst.

FEBRUAR

Efter vinterferien er grundskolerne på introduktionskurser på ungdomsuddannelserne.

JUNI/JULI

Elever, som skal i 9. klasse efter sommerferien, får mulighed for at deltage en dag på en HTX Summer Camp. I løbet af en temadag prøver elever kræfter med et eller flere gymnasiale fag og får afmystificeret ukendte fag og afklaring af, hvorvidt den gymnasiale vej mon er noget for dem.

SEPTEMBER

Tilmeldingsfrist til brobygning (9. + 10. klasse).

Under brobygningen oplever dit barn virkelig uddannelserne. Han/hun afprøver fagene og stifter bekendtskab med projektorienteret arbejde. Der er desuden gode muligheder for at møde og tale med nuværende elever på de enkelte uddannelser.

OKTOBER

Brobygning for elever i 9. klasse på gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler.

Kan I ikke vente med at se AARHUS GYMNASIUM og høre om vores uddannelser? Kontakt en vejleder for en rundvisning, eller udforsk vores interaktive online-univers.

NOVEMBER

Erhvervsuddannelsesmessen AARHUS SKILLS i CERES Park samt brobygning for elever i 10. klasse på gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler.

JANUAR

De gymnasiale uddannelser HTX, STX, HF og IB holder åbent hus i Aarhus C, Viby, Skanderborg og Tilst.

MARTS

1. marts er fristen for tilmelding til ungdomsuddannelser. Tilmelding sker her.

JUNI/JULI

Elever, som skal i 10. klasse efter sommerferien, får mulighed for at deltage en dag på en HTX Summer Camp. I løbet af en temadag prøver elever kræfter med et eller flere gymnasiale fag og får afmystificeret ukendte fag og afklaring af, hvorvidt den gymnasiale vej mon er noget for dem.