AARHUS
GYMNASIUM

STX

Den almene studentereksamen

Hvorfor begrænse sig?

Har sammenhængskraft med kage eller samfundet at gøre? Hvad er phtalater, og hvordan påvirker de egentlig vores sundhed? Og kan det passe, at engelske byer, der ender på –chester, oprindeligt var romerske militærlejre? Er din nysgerrighed bredt funderet, er STX det rette studievalg for dig. På STX finder du svar på det meste.

Du behøver ikke vælge studieretning fra starten

Du bruger de første tre måneder af din STX-tid på et grundforløb sammen med alle andre 1g-elever. Du bliver undervist i de obligatoriske fag, møder de andre elever og bliver helt klar til at vælge din studieretning.

Nogle ved allerede fra starten, hvad de vil. Andre bruger grundforløbet til at tune sig ind på de forskellige muligheder. Det er også de tre første måneder, du bruger på at lande både fagligt og socialt. Grundforløbet giver dig nemlig indsigt i gymnasiets fag og arbejdsmetoder og forbereder dig på, hvordan det er at skifte fra folkeskole til gymnasiet.

 

Fag på STX

Obligatoriske fag

 

Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Fysik C
Biologi C*
Kemi B*
Naturgeografi C*
Historie A
Tysk/fransk/spansk B/A
Oldtidskundkskab C
Religion C
Samfundsfag C
Idræt C
Kommunikation/it eller informatik C*

Kunstneriske fag C:

  • Billedkunst
  • Design og arkitektur
  • Mediefag
  • Musik
  • Drama

Valgfag

 

Engelsk A
Matematik A
Fysik B/A
Biologi C/B/A
Kemi C/B/A
Tysk/fransk A
Religion B
Samfundsfag B
Billedkunst C/B
Idræt B
Design C
Filosofi C
Innovation C
Programmering C
Psykologi C
Erhvervsøkonomi C
Mediefag C/B
Musik C/B
Design og arkitektur C

*) Naturvidenskabelige fag

 

Du skal have to af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau:

Biologi C
Kemi C
Naturgeografi C
Informatik C

Én uddannelse - to gymnasier

AARHUS GYMNASIUM udbyder STX på to adresser.

Læs om de to gymnasier, og vælg det, du vil gøre til dit.

AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C

I Aarhus C bliver du del af et samarbejdende fællesskab. I timerne, i klasserne og på tværs af årgange i vores mange forskellige elevudvalg. Vi har mange fællesskaber og udvikler hele tiden nye, for vi tror på, at stærke fællesskaber skaber tryghed til at lære. Det er også derfor, at vores elever taler om ”vores gymnasium” – vi er nemlig både fælles om glæderne og udfordringerne. Hos os lærer du at tænke skævt; vi ved nemlig, at svære problemstillinger kræver anderledes løsninger. Tag turen til Aarhus City, og sæt retning på din fremtid.

AARHUS GYMNASIUM, Tilst

I Tilst finder du mere af det hele. Medbestemmelse, kultur, fællesskab og fremsyn. Som elev på AARHUS GYMNASIUM, Tilst lander du i et læringsmiljø, der driver dig fremad. Stemningen er uformel men top engageret. Du bliver del af et trygt fællesskab, der finder styrke i forskellighed. Det er nemlig i fællesskabet magien finder sted – både fagligt og personligt. På AARHUS GYMNASIUM, Tilst kan du i vores store katalog af valgfag og frivillige aktiviteter være kreativ, styrke din krop og engagere dig i verden omkring dig.

STX giver adgang til rigtig mange uddannelser - for eksempel:

Erhvervsakademiet

Finansøkonom
It-teknolog
Laborant
Markedsføringsøkonom
Militære uddannelser
Multimediedesigner
Produktionsteknolog

Professionsbachelorer

Finansbachelor
It-arkitektur
jordemoder
Folkeskolelærer
Fysioterapeut
Visuel kommunikation
Økonomi og it

Universitetet

Antropologi
Dansk
Design og innovation
Byggeteknologi
Jura
Medicin (læge)
Psykologi