AARHUS
GYMNASIUM

STX

Den almene studentereksamen

Hvorfor begrænse sig?

Har sammenhængskraft med kage eller samfundet at gøre? Hvad er phtalater, og hvordan påvirker de egentlig vores sundhed? Og kan det passe, at engelske byer, der ender på –chester, oprindeligt var romerske militærlejre? Er din nysgerrighed bredt funderet, er STX det rette studievalg for dig. På STX finder du svar på det meste.

Fag på STX

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Fysik C
Biologi C*
Kemi B*
Naturgeografi C*
Historie A
Tysk/fransk/spansk B/A
Oldtidskundkskab C
Religion C
Samfundsfag C
Idræt C
Kommunikation/it eller informatik C*

Kunstneriske fag C:

  • Billedkunst
  • Design og arkitektur
  • Mediefag
  • Musik
  • Drama

 

*Du skal have to af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau:

  • Biologi C
  • Kemi C
  • Naturgeografi C
  • Informatik C

Valgfag

Foruden de obligatoriske fag skal du beslutte dig for et antal valgfag. Det afhænger af din studieretning, om du skal have 1, 2, 3 eller 4 valgfag. Valgfaget kan være et nyt fag på C-niveau eller et løft af et fag, du allerede har. Du kan fx løfte fysik C til fysik B eller engelsk B til engelsk A. Se vores store udbud af valgfag.

Valgfag oprettes altid, når tilstrækkeligt mange elever har valgt faget.

Læs om fagenes indhold læreplaner på ministeriets hjemmeside.

STX giver adgang til rigtig mange uddannelser - for eksempel:

Erhvervsakademiet

Finansøkonom
It-teknolog
Laborant
Markedsføringsøkonom
Militære uddannelser
Multimediedesigner
Produktionsteknolog

Professionsbachelorer

Finansbachelor
It-arkitektur
jordemoder
Folkeskolelærer
Fysioterapeut
Visuel kommunikation
Økonomi og it

Universitetet

Antropologi
Dansk
Design og innovation
Byggeteknologi
Jura
Medicin (læge)
Psykologi