AARHUS
GYMNASIUM

Viby

0:56 minutter

Et lille fællesskab med stort sammenhold

På AARHUS GYMNASIUM, Viby bliver du en del af fællesskabet. Det kan simpelthen ikke undgås. Skolens størrelse giver plads til det store og forpligtende sammenhold, hvor vi møder hinanden både nysgerrigt og åbent.

En grundlæggende autenticitet og en solid forankring i gode relationer skaber grobunden for den gejst, som bærer dagligdagen; en dagligdag, som handler om frihed og rum til faglig udvikling, selvstændighed og kritisk tænkning. Netop her tager den faglige og personlige udvikling fart. 

Store ambitioner

Du skal vide, at vores undervisere er ambitiøse – også på dine vegne. Derfor vil du opleve undervisere, der investerer sig selv i dig og din læring. Vi oplever, at det bedste undervisningsmiljø opstår, netop når du og din underviser kender hinanden for mere end formler og bøjninger. Derfor sætter professionalisme, ambitioner og menneskelighed dagsordenen i klasselokalet.

Vores undervisere brænder for din udvikling. De vil så gerne have, at du indfrier dit potentiale til det fulde. I klasseværelset skinner vores ambitioner igennem på flere måder. Her finder du professionelt udstyr på de fleste hylder. På AARHUS GYMNASIUM, Viby behøver du ikke nøjes.

Naturligt engagement

På AARHUS GYMNASIUM, Viby tænker vi ikke i mennesketyper, men mennesker. Skolen er gennemsyret af en livsbekræftende mangfoldighed, som giver dig grobund for at skabe nye perspektiver på verden og udvide din horisont.   

Placering i midtbyen

Du har din hverdag i Viby, men med letbanen er du på bare ti minutter i Aarhus C. Ja, både letbanen og busser slår vejen forbi AARHUS GYMNASIUM, Viby, når de bevæger sig fra øst til vest og nord til syd. Derfor får du hos os en perfekt vekselvirkning mellem landlig idyl, grønne områder og bylivet i city; vi bruger nemlig alle muligheder.

Sådan finder du vej

Du finder AARHUS GYMNASIUM, Viby på Hasselager Allé 10, 8260 Viby J.

Muligheden for både at kunne tage busser og letbanen gør det nemt for dig at komme hurtigt frem! Tag buslinjerne 1A, 200 eller 200N til stoppestedet ”Hasselager Allé/Skanderborgvej” - så er du kun 500 meter fra hoveddøren. Er du mere til letbanen kan du køre med linje L2 til stoppet "Øllegårdsvej" og være fremme på et kvarter.

Der er desuden gratis parkering for elever og ansatte på skolen. Husk at registrere dit køretøj ved ankomst eller i My Education App.

Find vej med Rejseplanen eller Google Maps.

2:52 minutter

Hvordan er det at gå i gymnasiet?

Er det hårdt at gå i gymnasiet? Hvor lang tid skal man bruge på lektier? Kan man dyrke sport eller have et arbejde ved siden af? Hvor lang er en almindelig dag? Og er det nemt at få nye venner?

Der er tit rigtig mange spørgsmål, som trænger sig på, inden man søger optagelse på en gymnasial uddannelse. Vi giver dig svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål her.

 

Det faglige niveau og lektier

  • Er det hårdt at gå i gymnasiet?

Tja… Du kan regne med, at du skal følge med i undervisningen, lave dine lektier og aflevere til tiden. Der bliver stillet krav til dig, og at du får mere ansvar, end du tidligere har prøvet. Men du er aldrig alene; vi støtter dig hele vejen igennem. Både studievejledere og lærere tager hånd om dig og hjælper, hvis du har brug for det. Om så du kæmper lidt med lektierne, eller det er noget andet, som presser dig.

  • Hvor mange timer skal man bruge på lektier i gymnasiet?

Det er svært at sige. Der er stor forskel fra fag til fag, hvor meget læsning og hvor mange afleveringer, man får for. Du kan også opleve, at mængden af hjemmearbejde går op og ned i perioder. Under alle omstændigheder skal du nok forvente at lave en eller anden form for lektier hver dag.

  • Skal man være klog for at gå på gymnasiet?

Der er stor forskel på elevernes faglige niveau, når de begynder i gymnasiet. Og det ved lærerne udmærket godt. Derfor starter undervisningen i gymnasiet på et niveau, hvor alle kan være med. Lærerne justerer desuden undervisningen, så meget de kan, så den passer til den enkelte klasse og elev.

Du behøver altså ikke vide alt, allerede inden du begynder. Hvis du gjorde det, var der heller ikke nogen grund til at gå i gymnasiet. Husk, hvis du lever op til optagelseskravene, er du klar til gymnasiet. Så tager vi den derfra.

 

Om skoledagen og fritid

  • Hvor lang er en almindelig skoledag i gymnasiet?

Dagene i gymnasiet er ikke lige lange. Forskellige ugedage kan have forskellige start- og sluttider. Langt de fleste dage vil du dog møde kl. 8:05-08:30, afhængigt af hvilken af AARHUS GYMNASIUMs adresser du går på, og du får aldrig senere fri end kl. 15:40.

Nogle elever vælger dog selv at bruge længere tid på skolen. Det kan f.eks. være de skal planlægge en fest, dyrker sport eller benytter mulighederne for lektiehjælp af lærere efter skoletid.

  • Kan man dyrke sport eller have en fritidsjob, når man går i gymnasiet?

Ja, da! Der er mange elever, som sagtens kan få tilværelsen som elev på gymnasiet til at hænge sammen med både træning og job. Sport og arbejde er dog aldrig gyldige undskyldninger for ikke at lave sit hjemmearbejde eller bliver væk fra skole eller ekskursioner.

 

Det sociale miljø

  • Er det nemt at få venner i gymnasiet?

Ja. Når du starter i 1.g på AARHUS GYMNASIUM bliver du taget godt imod af lærerne og tutorer fra de ældre årgange. De kan selv huske, hvordan det var at starte som ny elev. Derfor går de op i, at alle får en god begyndelse i gymnasiet og lærer hinanden at kende, blandt andet gennem forskellige introaktiviteter og arrangementer.

Vi afholder løbende fester og andre begivenheder, nogle af dem kan de se i gymnasiernes kalendere. Vi har også forskellige elevråd, bands, sportshold og meget mere, hvor du møder andre elever. Derfor opstår der hurtigt stærke bånd på kryds og tværs mellem elever AARHUS GYMNASIUM.

  • Hvordan er forholdet mellem elever og lærere?

Det er ret afslappet. Det er klart, at det er lærerne som bestemmer og sætter dagsordenen, men de er ikke bare følelseskolde autoriteter – tværtimod. På AARHUS GYMNASIUM er lærerne interesserede i at lære eleverne at kende, og de reagerer, hvis de fornemmener, at der er nogen, som ikke har det godt.

I det hele taget gør de en stor indsats for at møde eleverne i øjenhøjde, også i forbindelse med undervisningen. Lærerne vil næsten altid taget godt imod det, hvis elever har forslag til bestemte bøger eller andet stof, som kunne være interessante at bruge i undervisningen.

 

Jeg har stadigvæk spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Hvor kan jeg finde svar?

Se videoen herover, og hør elever beskrive deres hverdag på skolen. På hver side om AARHUS GYMNASIUMs enkelte adresser finder du lignende videoer, hvor du hører lokale elever fortælle om, hvordan de oplever at gå på netop dét gymnasium.

Du er også altid meget velkommen til at deltage i vores arrangementer, fx åbent hus, eller kontakte vores vejledere. På vejleder-siden finder du også svar på en række andre spørgsmål, som vejlederne ofte bliver stillet.

1:31 minutter