AARHUS
GYMNASIUM

Fravær (Bilag 2)

Fravær

Din tilstedeværelse er en vigtig del af din skolegang, og du har mødepligt til din daglige undervisning. Det er via din tilstedeværelse, du deltager i fagfællesskaber, skolens øvrige liv, får vigtig viden og bliver klog på dig selv og din omverden.

AARHUS GYMNASIUM fraværspolitik skal bidrage til:

 • At skolens fraværspolitik skal være klar, kendt og tydelig – både for medarbejder, elever og forældre
 • At eleverne bliver bevidste om, at de går glip af vigtig læring ved fravær
 • En tidlig indsats med henblik på fastholdelse af gode studievaner
 • Pædagogisk indsats over for elever med højt fravær i forhold til registrering af fysisk og skriftligt fravær.

Se vejledning om, hvordan vi håndterer fraværs-situationer, hvor elever deltager i aktiviteter, hvor der ikke skal registreres fravær.

 

Giver ikke fravær

 • Deltagelse i elevrådsmøder
 • Deltagelse i møder i 'faste udvalg' fx 
  • Festudvalg
  • Tutorudvalg
  • Global gymnasium elevudvalg
 • Deltagelse i arrangementer, der arrangeres af skolen, såsom ekskursioner, sportsturneringer, talentaktiviteter m.m. og som af ledelsen betragtes som værende sidestillet med undervisningen.
 • Brobygningstutorer
 • Tutoropgaver - generelle
 • Konkurrencer arrangeret af skolen fx Georg Mohr, olympiader med flere
 • ATU

 

Giver fravær

 • Alt andet fravær fra undervisning giver fravær
 • Her markeres det altid med sort (ikke godkendt), hvis en elev er fraværende.

 

Registrering af fysisk fravær

Almindeligt fravær skal være registreret i skolens selvbetjeningsmodul straks ved begyndelsen af timen.

Du kan selv angive fraværs årsag i AARHUS TECH-app eller på SMS.

Du kan angive deltagelse i elevrådsmøder, møder i faste råd m.m. Du skal være opmærksom på, at du kun kan melde dig fraværende hele dagen fremadrettet, men godt begrunde dit fravær bagudrettet i notefeltet.

 

Registrering af skriftligt fravær

Ifølge skolens læringsplatform itslearning kan du og din underviser følge med i hvor mange opgaver, du har afsluttet samt hvor meget fordybelsestid (timer), du har brugt på de afsluttede opgaver.

Udvalgte og/eller større skriftlige afleveringer føres ind med fordybelsestid. Skriftlige afleveringer skal registreres straks efter afleveringsfristen. 

Er opgaven ikke afleveret rettidigt får du skriftligt fravær.