AARHUS
GYMNASIUM

Ekskursioner og studieture (Bilag 4)

Retningslinjer for ekskursioner og studieture

Skolens studie- og ordensregler gælder også på ekskursioner og studieture. Elever på ekskursioner og studieture er repræsentanter og rollemodeller for AARHUS GYMNASIUM og forventes dermed at opføre sig ansvarligt og tage hensyn til andre.

På ekskursioner og studieture deltager alle elever aktivt og konstruktivt i hele det faglige program, og mødetider overholdes.

Eleverne rejser på eget ansvar og skal inden afrejse sikre sig, at de er dækket af en ulykkes og ansvarsforsikring. En rejseforsikring er obligatorisk og købes af de deltagende lærere for alle deltagende elever.

Alkohol må kun indtages efter aftale med de deltagende lærere og kun i begrænset omfang under hensyntagen til det faglige program. Lærerne kan beslutte, at studieturen er 100 % alkoholfri.

På ekskursioner og studieture færdes eleverne af sikkerhedshensyn altid mindst to og to sammen.

Under rejsen er de deltagende lærere rejseledere. Det indebærer, at de beslutninger, der træffes undervejs på turen, til enhver tid er gældende – herunder tidspunkter for, hvornår eleverne skal være hjemme om aftenen.

De deltagende lærere kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af studie- og ordensreglerne er så grov, at det medfører hjemsendelse for egen eller forældremyndighedsindehaverens regning og uden godtgørelse. Lærerne vælger den hurtigste hjemrejsetransport, hvilket kan være fly.

Det indbetalte depositum for en studierejse eller ekskursion tilbagebetales ikke.