AARHUS
GYMNASIUM

Velkommen

Vi glæder os til at møde jer

Hjertelig velkommen til nye elever på Teknisk Gymnasium Skanderborg

Lærere og nuværende elever byder nye elever velkommen til det kommende skoleår på Teknisk Gymnasium Skanderborg, som ligger på SCU, som er et campus med flere ungdomsuddannelser. Når du som ny elev på gymnasiet til august går ind ad døren på Højvangens Torv 2, træder du ind i et fællesskab præget af samhørighed, tryghed og nysgerrighed blandt de mange både nye og gamle elever, der går ind ad døren sammen med dig.

Første skoledag er den 8. august, hvor du møder din nye klasse, dine lærere og bliver introduceret til livet som gymnasieelev. Dagen starter kl. 9.00 i Storrummet med fælles velkomst og fortsætter i klassen med dine klasselærere. Dagen slutter kl. 14.00.

1:12 minutter

FÆLLESSKABET

Netop fællesskabet prioriteres højt blandt både lærere og elever, og vi er meget bevidste om, at det er en stor og vigtig opgave, at en ny årgang bliver inviteret ind i vores sociale og faglige fællesskab, bliver en del af det og præger det. Det gælder både fællesskabet i klassen, på HTX og på hele SCU. Derfor vil der i de første uger være en række aktiviteter og arrangementer, hvor samhørighed og fællesskab er i fokus. Det gælder for eksempel:

  • Introarrangementer – både i klassen og med årgangen
  • Skolens fødselsdag fredag den 13. august med grillpølser og efterfølgende fredagscafé sammen med SCU
  • Fælles introtur for 1. g klasserne i august
  • Forældreaften 25. august
  • Studiestartsfest på SCU den 4. september
  • Idrætsdag med hele SCU den 17. september
  • Stor skolefest for alle AARHUS GYMNASIUMs afdelinger den 1. oktober

 

Derudover er der både de første uger og resten af din gymnasietid en række aktiviteter, som du kan deltage i fx fællessamlinger, sportsturneringer, fester, LAN-parties, julehygge, fælles faglige arrangementer på tværs af klasser og årgange, studieture og ekskursioner. Med en placering På SCU er vi en del af et stort campus med mange unge, men vi nyder også at vi er tæt på grønne områder og søer, som vi inddrager i undervisningen. Samtidig er vi tæt Aarhus’ mange tilbud om teatre, museer, universitetet mm. og Aarhus Gymnasiums andre afdelinger, hvor du bl.a. kan følge valgfag.

Det er en del af Teknisk Gymnasiums DNA at kombinere det teoretiske med det praktiske, at skabe en forbindelse mellem det inden for gymnasiet og det uden for gymnasiet, således at undervisningen bliver virkelighedsnær. Derfor samarbejder vi med erhvervslivet i og omkring Skanderborg om løsningen af projekter. Virkelighedsnære projekter åbner jeres øjne for muligheder og er en nødvendighed for, at faglighed, kreativitet og innovation kan folde sig ud på TGS med det mål, at alle vores elever bliver så dygtige som overhovedet muligt i et stærkt, tillidsfuldt og trygt fællesskab.

 

GRUNDFORLØBET

Din uddannelse på HTX indledes med et grundforløb på 12 uger. Her bliver du introduceret til de obligatoriske fag samt fagene på de forskellige studieretninger, før du i slutningen af forløbet træffer dit endelige studieretningsvalg. 

Efter grundforløbet begynder du i din nye studieretningsklasse, som vil være din stamklasse resten af din tid på gymnasiet. Du vil selvfølgelig få vejledning af lærere og studievejledere op til dit valg af studieretning, så du er godt klædt på til at træffe dit valg.

1:11 minutter