AARHUS
GYMNASIUM

Velkommen

Vi glæder os til at møde jer

Hjertelig velkommen til vores nye HTX-elever 

Vi, elever, lærere og alle øvrige ansatte, glæder os rigtig meget til at byde nye elever velkommen til det kommende skoleår på AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C. Når du som ny elev på gymnasiet til august går ind ad døren på Dollerupvej 2, træder du ind i et fællesskab præget af samhørighed, tillid og nysgerrighed blandt de mange både nye og gamle elever, der går ind ad døren sammen med dig.

På din første skoledag som 1.g-elev mandag den 8. august 2022, starter programmet kl. 10.00 med rektors velkomst. Derefter er der program i klasserne indtil kl. 13.00. Fra kl. 13:00 laver tutorerne aktiviteter med alle 1.g-klasser, og første skoledag slutter kl. 14.30. Du får mere at vide i skolens velkomstbrev, som sendes ud i e-Boks.

1:12 minutter

FÆLLESSKABET

Netop fællesskabet prioriteres højt blandt både lærere og elever, og vi er meget bevidste om, at det er en stor og vigtig opgave, at en ny årgang bliver inviteret ind i vores sociale og faglige fællesskab, bliver en del af det og præger det. Det gælder både fællesskabet i klassen og fællesskabet på hele gymnasiet. Derfor vil der de første uger være en række aktiviteter og arrangementer, hvor samhørighed og fællesskab er i fokus. Det gælder for eksempel:

  • Introture for alle 1.g-klasser
  • Aktivitetsdage
  • Studiestartsfest
  • Klassearrangementer
  • Idrætsdag

Derudover er der både de første uger og resten af din gymnasietid en række aktiviteter, som du kan deltage i – fredagscaféer, hyggecaféer, morgensamlinger, fester, studieture, sportsturneringer, LAN-parties, julehygge, fælles faglige arrangementer på tværs af klasser og årgange, studieture og ekskursioner. Med en placering i hjertet af Aarhus har vi desuden direkte adgang til teatre, museer, universitetet og byens grønne områder. En adgang, som vi benytter os af både i og uden for skoletiden.

Det ligger som en del af AARHUS GYMNASIUMs DNA at kombinere det teoretiske med det praktiske, at skabe en forbindelse mellem det inden for gymnasiet og det uden for gymnasiet. Nysgerrighed åbner nemlig verden og er en nødvendighed for, at faglighed, kreativitet og innovation kan folde sig ud på AGC med det mål, at alle vores 800 elever bliver så dygtige som overhovedet muligt i et stærkt, tillidsfuldt og trygt  læringsmiljø.

 

GRUNDFORLØBET

Din uddannelse på HTX indledes med et grundforløb på 12 uger. Her bliver du introduceret til fagene på de forskellige studieretninger, før du i slutningen af forløbet træffer dit endelige studieretningsvalg.

Efter grundforløbet begynder du i din nye studieretningsklasse, som vil være din stamklasse resten af din tid på gymnasiet. Du vil selvfølgelig få vejledning af lærere og studievejledere op til dit valg af studieretning, så du er godt klædt på til at træffe dit valg.