AARHUS
GYMNASIUM

Velkommen

Vi glæder os til at møde jer

Hjertelig velkommen

Vi er glade for at byde dig velkommen som ny elev på AARHUS GYMNASIUM, Tilst.

At gå på gymnasiet er en fantastisk og begivenhedsrig tid, som vi vil gøre så lærerig, spændende og tryg for dig som mulig. Når du starter som elev på skolen, vil du blive en del af et stort elevfælleskab. Du vil få nye venner, ikke kun fra STX, HF og EUX, men du kommer også til at møde elever, der går på pre-IB og IB, som er en international uddannelse med elever fra hele verden. Med denne sammensætning har du ingredienser til en mangfoldig hverdag på en skole, hvor vi ser forskelligheder som en styrke.

1:12 minutter

Et samlet fællesskab

Et udbytterigt læringsmiljø hænger uløseligt sammen med det sociale miljø. Derfor vægter vi også det sociale fællesskab højt på skolen. Du kan allerede nu glæde dig til introtur, opstartsfest, aktiviteter uden for skoletiden og alt mulig andet. Blandt elevernes favoritter finder du også brætspilscaféer, musical og fodboldturneringer. Vi har også et meget aktivt elevråd med stor medbestemmelse, der deltager aktivt i det landsdækkende DGS – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Ved siden af vores Tilst-arrangementer deltager vi i arrangementer med de andre gymnasier fra AARHUS GYMNASIUM. Sammen får vi sved på panden til en fælles idrætsdag og smil på læben til den store skolefest – og så er der endelig også vores arrangementer på tværs af skoler i hele landet i Globale Gymnasier-regi. Kort sagt: der er masser af muligheder for at indgå i frivillige og sociale arrangementer.

Ja, som du fornemmer, er skoleåret proppet med aktiviteter. Frem til efterårsferien kan du i hvert fald starte med at sætte kryds i kalenderen her:

  • Første skoledag den 8. august, hvor du møder din nye klasse, dine lærere og bliver introduceret til livet som gymnasieelev. Dagen starter kl. 8.30 for Pre-IB og 11.00 for IB1 og slutter henholdsvis kl. 12.30 og kl. 15.00.
  • Opstartsfest 12. august
  • Introtur for Pre-IB den 23.-22. august
  • Fælles idrætsdag med efterfølgende café i september
  • Stor skolefest for AARHUS GYMNASIUM i efteråret.

 

Vi glæder os til at se dig!

Marie Kongskov, rektor