AARHUS
GYMNASIUM

Det internationale samfund

Samfundsfag A | Engelsk A - STX

Vælg Det internationale samfund, hvis du interesserer dig for, hvad der sker det danske samfund og i verden omkring dig. Her lærer du, hvordan nationale begivenheder og internationale hændelser ofte hænger uløseligt sammen i vores globaliserede verden – og hvad man gør for at samarbejde om løsninger på såvel lokale som globale udfordringer.

Sådan samarbejder studieretningsfagene

Med engelskfaget bliver du i stand til at forstå og kommunikere med det meste af verden, og du møder de engelsktalende kulturer gennem litteratur, film og musik. I samfundsfag lærer du blandt andet om meningsdannelse og medier, politiske ideologier og beslutningsprocesser på regionalt, nationalt og internationalt niveau.

Når du kombinerer disse studieretningsfag, får du særligt gode forudsætninger for at forstå, hvad der skaber og løser konflikter mellem mennesker i verden. Du får indblik i, hvordan forskellige udfordringer opleves fra forskellige synspunkter og vinkler. Og så lærer du, hvordan stormagter som USA og Storbritannien har formet meget af verden.

Du vil opleve, at forløb går på tværs af fag: Et forløb i samfundsfag og engelsk kunne være Hvorfor stemte så mange amerikanere på Trump? Her arbejder vi med at forstå vælgergrupper i USA, hvordan politiske holdninger hænger sammen med indkomst, uddannelse, bopæl, race og andre sociale og økonomiske faktorer.

Sådan foregår undervisningen

Din undervisning vil være en blanding af læreroplæg, analyser, diskussioner og projektarbejder, der altid har samfundsrelevans. Emner kan fx være ulighed i samfundet, kriminalitet i USA eller betydningen af Brexit for EU og Storbritannien.

Klasseundervisningen suppleres med feltarbejde, gæsteforelæsninger og projekter med partnere udefra. Det kan fx være virksomheder, organisationer og gymnasier som vi samarbejder med via netværket Globale Gymnasier, som vi er del af. Vi tager også på virtuelle studierejser med Global Stay Tours og samarbejder med gymnasier i udlandet via platformen eTwinning.

Her kan du tage denne studieretning