AARHUS
GYMNASIUM

Livets fysik

Bioteknologi A | Matematik A | Fysik B - STX

Når du indfinder dig på Livets fysik-studieretningen, placerer du dig nøjagtig dér, hvor maskiner møder levende organismer. Udnyttelsen af biologi i teknologi – bioteknologi – er et forholdsvist nyt og spændende felt, der rummer fantastisk udviklingspotentiale inden for fx miljøbeskyttelse, medicin, sundhed og fødevarer, men også svære etiske spørgsmål.

Sådan samarbejder studieretningsfagene

I bioteknologi undersøger du kort sagt, hvordan levende organismer og teknologier kan forenes og udnyttes. I fysik undersøger du de byggesten, som verden er gjort af, og de naturlove, der binder det hele sammen. Matematik sikrer dig det sprog, der gør, at du kan forstå, afprøve og udfordre den viden du får i de naturvidenskabelige fag.

Når du tager fagene sammen, får du indsigt i, hvordan man ret bogstaveligt kan ”regne livet ud” i mange tilfælde og påvirke det. Du vil forstå, hvordan man fx kan lave fremskrivninger af epidemier og bakterievækst, skabe betingelser for liv – i naturen eller petriskål – og gennemskue hvordan en organisme vil reagere på et kemisk stof.

Du vil også opleve, at din studieretning nogle gange præger temaer i dine andre fag. Det kunne være et forløb mellem religion og bioteknologi om etik – hvor meget skal fx vi ændre på menneskelige gener for at undgå sygdomme?

Sådan foregår undervisningen

Vi afprøver de ting, vi lærer om, og vi lærer om, de ting vi afprøver. Når vi fx ser på enzymer og bakterier i fødevarefremstilling og -konservering, laver vi vores egen yoghurt. Og når vi arbejder med medicin, skal vi fremstille det smertestillende stof paracetamol.

Du vil bruge god tid i laboratoriet på at udføre undersøgelser i bioteknologi og fysik. Forberedelsen af dit laboratoriearbejde samt de efterfølgende analyser og diskussioner af resultaterne sker i klassen. I 2023 bygger vi et drivhus, der vil fungere som et udendørs laboratorium, hvor vi kan observere og undersøge ende flere naturfænomener i praksis.

Ekskursioner er en naturlig del af undervisningen, og vi tager på virksomheds- og universitetsbesøg hos fx Arla, DuPont, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Her kan du tage denne studieretning