AARHUS
GYMNASIUM

Menneske og natur

Biologi A | Kemi B - STX

På denne studieretning får dig adgang til en verden af viden om menneskets fysiologi, økologi og de mange stoffer, som selve livet er gjort af. Menneske og natur giver dig fundamentet til at forstå de mangfoldige biokemiske processer, der opbygger og nedbryder den levende verden.

Sådan samarbejder studieretningsfagene

I biologi lærer du om livet; dets krav, vilkår og de processer der opretholder det. Du lærer om plante- og dyreliv, fra celle- til populationsniveau. I kemi får du en forståelse for, hvordan kemiske stoffer reagerer, og hvordan man kan manipulere og transformere stoffer ved at pille ved byggeklodserne, som de er gjort af.

Til sammen giver fagene en fantastisk mulighed for at arbejde med levende organismer og alverdens (u)naturlige substanser. Du får forståelse for det imponerende kemiske kraftværk enhver levende organisme i virkeligheden er, og du bliver klogere på naturens drivkræfter og mekanismer.

Indimellem vil du opleve temaer, der går på tværs af dine studieretningsfag. Det kan fx være i et undervisningsforløb om ernæring, hvor du skal undersøgelse fødevarers forskellige indholdsstoffer i maden, samt hvilken effekt de har på kroppen, og hvordan det påvirker din sundhed.

Sådan foregår undervisningen

I løbet af din tid på denne studieretning, kommer du blandt andet til at arbejde med stofskifte i mennesker og planter, lave miljøundersøgelser, eksperimentere med organisk kemi og gå på opdagelse i genetiske mutationer.

Undervisningen veksler mellem klasselokalet, laboratoriet og den frie natur. Med teorien på plads, opstiller og udfører du eksperimenter, der afprøver og udfordrer det, vi ved om verden. I felten indsamler vi prøver og observerer naturfænomener udspille sig. I 2023 bygger vi et drivhus, som skal fungere som et udendørs laboratorium.

Ekskursioner er en almindelig del af undervisningen; vi tager blandt andet forbi virksomheder og forskningsinstitutioner som fx Aarhus Universitetshospital for at høre foredrag om organtransplantation, og vi besøger Aarhus Universitets laboratoriefaciliteter, når vi laver enzymrelaterede forsøg. Vi skal også med naturvejledere til nationalparken Mols Bjerge og lave ferskvandsanalyser ved Kasted Å, studerer eksotiske dyr i Randers Regnskov eller besøger AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg.

Her kan du tage denne studieretning