AARHUS
GYMNASIUM

Politik og økonomi

Samfundsfag A | Matematik A - STX

På studieretningen Politik og økonomi kommer du til at beskæftige dig med den politiske og økonomiske udvikling i Danmark og resten af verden – herunder også erhvervslivet og dets rolle i samfundet. Politik og økonomi hænger nemlig uløseligt sammen; politiske beslutninger påvirker økonomien, men økonomien påvirker også den politik, der bliver ført.

Sådan samarbejder studieretningsfagene

Samfundsfag giver dig en forståelse af politiske processer og magtforhold, og du får viden om nationale og internationale sammenhænge og konflikter. Matematik bidrager med et logisk sprog, som kan bruges til at blotlægge udviklingen på forskellige områder, skabe overblik over militære styrkeforhold og opstille modeller, der beskriver vigtige mekanismer i vores samfund fx i forhold til samfundsøkonomien.

Kombinationen af fagene gør dig i stand til at forstå, se bagom og måske endda forudsige såvel enkelte begivenheder som den overordnede udvikling i Danmark, Europa og andre steder i verden. Du får værktøjerne til at få fakta på plads, og du lærer, hvor dilemmafyldt det kan være at løse økonomiske problemer og internationale kriser.

Sådan foregår undervisningen

Din undervisning vil være en blanding af læreroplæg, analyser og diskussioner om aktuelle begivenheder. Vi beskæftiger os imidlertid ikke kun med verden i teorien. Vi flytter jævnligt undervisningen ud af klasselokalet for at undersøge det samfund, der omgiver os. Du vil fx skulle arbejde med interviews og spørgeskemaundersøgelser, og dine data er i høj grad indhentet fra projekter, som du og din klasse har udført i den virkelige verden.

På Politik og økonomi er tværfagligt samarbejde vigtigt, og de to studieretningsfag har masser at tilbyde hinanden. Vi anvender metoder for begge fag i samspil, når vi kaster os over emner som fx Fra meningsmåling til mandatfordeling, hvor vi arbejder med at forstå statistiske usikkerheder i meningsmålinger og mekanismerne i omsætningen af stemmer til mandater – selvfølgelig med blik for det politiske spil imellem partierne.

Her kan du tage denne studieretning