AARHUS
GYMNASIUM

Sprog og kommunikation

Engelsk A | Spansk A | Tysk B/A eller Fransk B/A - STX

På Sprog og kommunikation bliver du fortrolig med tre af de suverænt mest udbredte sprog på verdensplan. Du bliver i stand til at kommunikere med vitterligt flere milliarder mennesker fra alle jordklodens syv kontinenter uden at slå knuder på tungen. Dette er en vigtig kompetence i en verden, der bliver mere og mere globaliseret.

Sådan samarbejder studieretningsfagene

Alle sprogfag er også kulturfag. Du får indsigt i samfundsforholdene, kulturen og historien i de lande, hvor sproget tales. Du kommer til at møde de engelsk-, spansk og fransk-/tysktalende kulturer gennem litteratur, poesi, kunst, film og musik. Med viden om landenes skikke og særtræk vil du kunne kommunikere sikkert og hensigtsmæssigt, uden risiko for at begå sociale eller kulturelle fejltrin.

I kombination giver fagene dig indsigt i store dele af verden og mange af dens folkeslag. Du lærer, hvordan sprog, historie og kultur præger menneskers måder at se verden på. Dertil bliver det også nemmere for dig at lære andre sprog – særligt germanske og romanske – fordi du får et solidt kendskab til ord, udtaler og måder at opbygge sætninger.

Fagene arbejder sammen på tværs for at give dig en realistisk oplevelse af den globale verden. Engelsk og spansk byder sammen med tysk eller fransk blandt andet på tværfaglige temaer om kulturmøder, identitet, interkulturel kommunikation, ungdomskulturer i USA og Europa samt sproglige og grammatiske fællesnævnere.

Sådan foregår undervisningen

I undervisningen beskæftiger vi os med forskellige kommunikationsformer, fra den personlige samtale til det skrevne ord til forskellige medieproduktioner. Vi er nysgerrige i vores analyser af diverse litterære og kunstneriske værker, og vi er eksperimenterende, når vi selv skal fortælle og formidle mundtlig, skriftlig og gennem andre udtryksformer.

Vi samarbejder med Aarhus Universitet og institutterne for spansk, engelsk, tysk og fransk, og som en del af undervisningen vil du kunne opleve at få besøg af gæsteforelæsere fra universitetet eller fra organisationer, der arbejder med udviklingsarbejde i Latinamerika. Vi samarbejder med andre gymnasier med en international profil i netværket Globale Gymnasier og med gymnasier i udlandet via platformen eTwinning. Vi tager endvidere på virtuelle rejser med Global Stay Tours.

Her kan du tage denne studieretning