AARHUS
GYMNASIUM

Sundhed, miljø og etik

Bioteknologi A | Samfundsfag B - HTX

På denne studieretning tager vi fat om nogle af de helt store problemstillinger, der efterhånden præger vores verden. Forureningen af drikkevand og hormonforstyrrende stoffer, masseovervågning og sundhedsregistre, resistente bakterier og prioritering af behandlinger; det er bare nogle af de udfordringer, som vi undersøger og prøver at løse.

Sådan samarbejder studieretningsfagene

I bioteknologi undersøger du biologiske systemer, særligt med henblik på anvendelse inden for produktion, bearbejdning af fødevarer, genteknologi, naturbevarelse og sygdomsbekæmpelse. I samfundsfag lærer du om meningsdannelse og medier, om lobbyisme og politiske holdninger og om samfundsøkonomi. Vi bruger aktuelle begivenheder i undervisningen.

Ved at koble fagene får vi en større forståelse for, de problemer vi står overfor, og den viden bruger vi til at finde ud af, hvordan vi kan tackle nogle af vores tids mest presserende udfordringer. Det kan fx være, hvordan vi sikrer mad nok til befolkning, passer på planeten og sørger for vores sundhed – også når vi bliver gamle og får brug for hjælp.

Sådan foregår undervisningen

Du kommer blandt andet til at lære om genmodificerede organismer, medicin, virus, biokemiske processer i kroppen, og hvordan DNA kan bruges til at kortlægge sygdomme og slægtskab. Du får også lov at prøve kræfter med eksperimentelle metoder, hvor eksempelvis celledyrkning indgår. Vi kommer til at diskutere, om de muligheder, teknologien giver os, er etisk forsvarlige at bruge – og så skal vi også forholde os til, samfundets syn på (bio)teknologi. Du kommer til at arbejde med meningsmålinger, statistisk materiale, interviews og politisk teori, der er samfundsfags svar på etik.

Ud over almindelige klasseundervisning skal du også lave forsøg i og uden for laboratoriet. Vi tager ud i naturen for at indsamle biologiske prøver af fx jord, vand og plantemateriale. Dertil besøger vi virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, hvor der forskes i bioteknologi.

Her kan du tage denne studieretning