AARHUS
GYMNASIUM

Iværksætteri og design

Teknologi A | Design B - HTX

På Iværksætteri og design lærer vi dig, hvordan du omsætter drivkraft og gode idéer til innovative produkter og egen virksomhed i vækst. Hér ser vi problemer som potentialer for at drive meningsfuld forretning, der gør verden til et bedre sted.

Sådan samarbejder studieretningsfagene

I teknologi lærer du at analysere problemstillinger, udtænke reelle løsninger og bruge professionelle værktøjer og metoder til at gøre dine produkter til virkelighed. I designfaget lærer du, hvad der er godt design, og hvordan man når frem til dét, såvel digitalt som fysisk, gennem viden om målgrupper og materialer.

I kombination gør fagene dig til en kreativ kilde med forretningsforståelse – ideelt for enhver med drømme om iværksætteri og ingeniørarbejde. Du får kompetencerne til at starte din egen virksomhed med forretningsplan eller blive del af en start-up, fordi du på én gang kan spotte behov, gennemskue og udvikle løsninger samt drive et sundt firma.

Sådan foregår undervisningen

I undervisningen arbejder vi meget med projekter, og vi har en legende og udforskende tilgang til opgaverne. Du får plads til at realisere dine idéer i vores værksteder, laboratorier og makerspace hvor du tester prototyper og skaber dit færdige produkt. Det, du laver, skal ud at have et liv. Derfor lærer vi dig også, hvordan du etablerer din egen virksomhed, og hvordan du laver grafisk præsentationsmateriale, så du kan fx pitche dine idéer.

Ud over værksteder, laboratorier og makerspace foregår undervisningen i klasseværelset og uden for skolens vægge. Vi besøger små og store virksomheder, som arbejder med innovative processer.

Produkterne, du skaber, bliver udstillet og præsenteret på Fonden for Entreprenørskabs årlige messe, hvor elever fra hele landet deltager.

Her kan du tage denne studieretning